Qysh me regjistru biznes Individual apo ortakëri në Kosovë?

nga Argjenda Selmani

Nëse keni një biznes në Kosovë duhet ta regjistroni atë. Më poshtë ju sjellim listën e dokumentave që duhet t’i keni për ta bërë një gjë të tillë.

Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri mirret pasi t’i plotësoni këto dokumente:

1.  Kontrata për qiranë-kur themeluesi nuk posedon pronë apo është qytetar jo rezident i Kosovës.
2.  Leja e njoftimit apo pasaporta.
3.  Pagesa e taksës për regjistrim në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimi.
4.  ​Për Ri-regjistrim aplikanti duhet pasur edhe certifikatën (origjinalin) për regjistrimin e përkohshëm të biznesit.