Qysh me reklamu biznesin?

nga Argjenda Selmani

Shumica e ekspertëve të marketingut tregojnë se 2-5% të profitit vjetor shpenzohet në marketing. Por, nëse ju jeni në fillim të biznesit ju mund të mos keni buxhet për kampanja të mëdha marketingu. Biznesin mund ta reklamoni përmes rrjeteve sociale pa pagesë.

1.Hapni një llogari në Twitter pa pagesë me emrin e biznesit tuaj. Ndjeki sa më shumë persona, që të mund të kenë mundësinë të shohin për biznesin, si dhe promovoni produktet tuaja në Tweets.

2.Krijoni një faqe në Facebook. Hapja e faqes së biznesit në Facebook ju lejon të bashkëveproni dhe të bini në kontakt me konsumatorët tuaj, si dhe bizneset e tjera. 

3.Hapni një llogari në Instagram pa pagesë me emrin e biznesit tuaj. Ndjeki sa më shumë persona, që të mund të kenë mundësinë të shohin për biznesin, si dhe promovoni produktet tuaja në Tweets.