Qysh me rregullu kopshtin?

nga Argjenda Selmani

Nëse keni një kopësht të madh dhe doni të bëni ndryshime, ndiqni hapat:

Hapi 1 Mbjellni pemë të reja, pisha, shelgje, etj.

Hapi 2 Mbjellni lule me ngjyra të ndryshme përreth pemëve.

Hapi 3 Rrethoni lulet me gurë të vegjël.

Hapi 4 Ngjyrosni gurët me ngjyra të ndryshme.

Hapi 5 Bëni një shteg për të ecur, vendosni edhe karrige për tu ulur.

Hapi 6 Ujitni kopshtin me sistemin spërkatës.

banner