Qysh me rritë shpejtësinë e performancës në Windows?

nga Argjenda Selmani

1.Duke fshirë manualisht fajllat e përkohshëm është hap mjaftë i ndihmueshëm drejtë rritjes së shpejtësisë së performancës. Shikoni nëse Windows XP cleanup disc është duke kryer punën, nëse jo aktivizoni atë.

performanc 1

2.Fshini nga kompjuteri programet të cilat nuk i përdorni më, pasi që ato vetëm zëjnë hapësirë duke ngarkuar kompjuterin dhe duke ndikur në shpejtësinë e tij. Klikoni në Start>Control Panel>Add or Remove Programs.

performanc 2

3.Fshini historinë e kërkimit në shfletuesin tuaj.

performanc 3

4.Sigurohuni që gjithmonë të fshini fajllat, fotot dhe videot të cilat nuk ju nevojiten apo i keni të ruajtura në usb apo disqe të tjera.

performanc 4