Qysh me shmangë humbjen e bagazhit?

nga Argjenda Selmani

Udhëtimi është pjesa më e bukur e jetës së shumicës, por dëmtimi apo humbja e bagazhit mund të bëj një udhëtim të mbahet mend negativisht.

  • Largoni etiketat e vjetra të linjave ajrorë.Ky është hap i thjeshtë, por shumë i rëndësishëm. Etiketat nga flutuimet e kaluara mund të bëjnë konfuz skenuesit e bagazhit në aeroport.
  • Vitet e fundit, shumë linja ajrore kanë ndryshuar rregullat për të rimburësuar udhëtarët për humbjen e bagazhit. Këto rregulla ndryshojnë nga linja në linjë, por mund të gjenden në faqen e tyre zyrtare në internet. Gjithsesi, shumica e llinjave ajrore nuk rimburësojnë për artikujt e vlefshëm.
  • Artikujt delikat mbështillni në ndonjë peshqir, apo bluzë të butë.
  • Gjërat të cilat nuk mund të mbijetoni pa to, duhet ti mbani në qantën tuaj të krahut me vete.