Qysh me shndërru Pika në Ipko?

nga Argjenda Selmani

Si përdorues i telefonisë mobile dhuratat si pika mund t’i shndërroni përmes SMS-it. Apo duke thirrur kodin e shkurtër *777#, si ato të fituara nga shpenzimet me telefoni mobile si ato të fituara nga rimbushjet e fiksit. Ndërsa në rastin e kundërt, ju duhet të vizitoni dyqanin e IPKO-së për të shndërruar në pika. Shndërrimi përmes SMS-it Dërgo SMS në numrin 50505 si më poshtë:

 • 60 hej – për të shndërruar 60 pika në Pakon hej!
 • XX MB – ku në vend XX i i shënoni numrin e pikave të cilat doni t’i shndërroni në MB
 • XX SMS – ku në vend XX i shënoni numrin e pikave të cilat doni t’i shndërroni në SMS
 • 30 Msuper – për të shndërruar 30 pika në Super Rrethi për 1 muaj
 • 30 Mfillo – për të shndërruar 30 pika në Fillo 10 për 1 muaj
 • XX MMS – ku në vend të xx i shënoni numrin e pikave të cilat doni t’i ktheni në MMS
Shndërrimi përmes kodit të shkurtër *777#
 • Thirr kodin *777*1#
 • Shtyp 2 për t’i shndërruar pikat ne SMS
 • Shtyp 3 për t’i shndërruar pikat në MB
 • Shtyp 4 për t’i shndërruar pikat në MMS
 • Shtyp 5 për t’i shndërruar pikat në Fillo 10
 • Shtyp 6 për t’i shndërruar pikat në Super Rreth

Pikat janë të vlefshme pa kufi, ndërsa SMS, MB dhe MMS të shndërruara kanë afat të 30 ditëve.

 Informata tjera

 • Për të kontrolluar gjendjen e llogarisë së pikave thirrni *777#.
 • Vlera minimale e pikave që mund të kthehet është 10.

Nëse ende nuk i keni mbushur 6 muaj të qenurit në IPKO dhe gjatë kësaj kohe ju regjistroheni për programin IPKO Pika, atëherë ju do të filloni të merrni pika si t’i mbushni 6 muaj, në mënyrë automatike. *Numri i dhuratave do të shtohet në të ardhmen.

Kushtet e përgjithshme

 • IPKO rezervon të drejtën për ndryshimin e pikave në kategori;
 • Në rast se Abonuesi e ndërron tarifën nga residential ne biznes, pikat dhe MB /SMS / MMS e konvertuara humben;
 • Në rast se Abonuesi e ndërron tarifën nga residential prepaid ne residential postpaid (flex, postpaid), pikat nuk do humben, mirëpo MB/SMS e konvertuar humben;
 • IPKO rezervon të drejtën në ndryshimin e validitetit të MB / SMS / MMS;
 • Abonuesi nuk ka të drejt të bëjë shtuarjen e parave shtesë për marrjen e dhuratave të ofruara nga IPKO;
 • Abonuesi duhet të përmbush kriterin për marrje të pikave;
 • Abonuesi duhet të shpenzojë një shumë të caktuar për të marr pikë;
 • IPKO ka të drejtën e ndryshimit të konvertimit të pikëve;