Qysh me transferu kredi në Z Mobile?

nga Argjenda Selmani

A dini se qysh me transferu kredi në Z Mobile?  Fatmirësisht Z Mobile u mundëson të gjithë konsumatorëve që të bëjnë edhe transfere të kredisë nga një numër në tjetrin.

Mirëpo, qysh me transferu kredi në Z Mobile?

Për ta realizuar transferimin e kredisë, ju duhet të përdorni kodin *121* si në vijim: *121* 045 XXX XXX * Shuma në EUR #

Shembull:

Për të transferuar 3 EURO në numrin 045/123-456 shtypni *121*045123456*3#

Pas kësaj ju do të pranoni një mesazh konfrmimi që transferta është realizuar me sukses.

 ME RËNDËSI:

  • Transferimi i kredisë lejohet vetëm në vlera të plota, minimumi 1 Euro deri në maksimum 5 Euro.
  • Validiteti i kredisë së transferuar për të gjitha shumat është 30 ditë aktive dhe 30 ditë inaktive.
  • Numri i destinimit për transferin e kredisë duhet të shtypet VETEM me prefiksin ‘44’, jo me 044 apo pa 044.
  • PIN-I për të gjithë parapaguesit e Vala’s është 00000 (pesë zero). Për të modifikuar kodin PIN shiko MODIFIKIMI I NUMRIT PIN.
  • Kostoja e një transferte është 8 cent.
  • Minimumi i kredisë që parapaguesi duhet të këtë në llogari për ta aprovuar transfertën e kredisë është 1.20 €.
  • Kodi PIN i modifikuar sipas dëshirës, mund të jetë minimumi 2 shifra deri në maksimum 5 shifra.
  • Modifikimi është pa pagesë.