Qysh me u bo shkrimtar?

nga Argjenda Selmani

Hapi 1: Para së gjithash, shkruani në lidhje me diçka që e doni.

Hapi 2: Bëhuni përshkrues sa më shumë të jetë e mundur.

Hapi 3: Lexoni shumë libra.

Hapi 4: Ndani me të tjerët punën tuaj.

Hapi 5: Përdorni ndonjë kritikë të ashpër për të përmirësuar shkrimin tuaj.

Hapi 6: Shkruani rregullisht të paktën 30 minuta në ditë.