Qysh me apliku për kredi personale në Raiffeisen Bank? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me apliku për kredi personale në Raiffeisen Bank?

Qysh Me Qysh Me | Raiffeisen Bank | 09 November 2016 | 21:32
Ju mund të merrni Kredi personale edhe nëse e merrni rrogën përmes ndonjë banke tjetër.   

Për të aplikuar për kredi personale, duhet që:

- Të jeni banor i Kosovës  - Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënesi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen. Kushtet e kredisë: - Shuma minimale e kredisë është 1000€ ndërsa maksimale është 20,000€. (për klientët Premium shuma maksimale është 25,000€) - Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 120 muaj (10 vite). Dokumentet e nevojshme:  - Dokument personal identifikimi  - Kontrata e punës  - Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni) Kolaterali:  - Ndalesa administrative mbi pagën - Bashkëhuamarrës / garantues - Pasuria e tundshme Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

cash_management_376590

 

dua