Qysh me hapë llogari të kursimeve për fëmijë në Raiffeisen Bank? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me hapë llogari të kursimeve për fëmijë në Raiffeisen Bank?

Qysh Me Qysh Me | Raiffeisen Bank | 09 November 2016 | 21:22
Llogaria e kursimit për fëmijë ju ofron mundësinë të:
  • Kurseni në valutat EUR dhe USD
  • Fitoni norma atraktive të interesit
  • Përfitoni interes në baza mujore
  • Depozitoni dhe tërhiqni para në bankë në çdo kohë dhe pa paralajmërim
  • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë
Dokumentet e nevojshme:
  • Çertifikata e lindjes së fëmijës
  • Letërnjoftimi i prindit
Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222. accounts_368846
dua