Qysh me llogaritë këstin e kredisë në Android? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me llogaritë këstin e kredisë në Android?

Qysh Me Qysh Me | Raiffeisen Bank | 05 November 2012 | 21:03
1.Instalimi i aplikacionit: Hyni në Play Store kërkoni aplikacionin “Kalkulatori i Kredive” dhe e instaloni, (instalimin mund ta bëni duke klikuar në linkun https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dk.kalkulatori) dhe pastaj në INSTALL. 2.Kalkulimi i këstit të kredisë:
  • Hapeni aplikacionin “Kalkulatori i Kredive
    • Në fushën Vlera e Kredisë shkruani vlerën të cilën dëshironi ta merrni;
    • Në fushën Interesishkruani interesin të cilin iu ofron banka;
    • Në fushën Numri i Muajve shkruani kohëzgjatjen e kredisë në muaj;
    • Pas plotësimit të të gjitha fushave klikoni në butonin “Kalkulo”.
3.Plani i Amortizimit Pasi të keni kalkuluar këstin e kredisë klikoni në linkun me ngjyrë të kuqe “Plani i Amortizimit” dhe në ekran do të shfaqet Plani i Amortizimit duke u bazuar në të dhënat që i keni futur më herët në fushat e kërkuara.  
 
dua