Qysh me ditë ndryshimin mes bakterieve dhe virusëve? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me ditë ndryshimin mes bakterieve dhe virusëve?

Qysh Me Qysh Me | Shendet | 26 January 2017 | 00:25
Janë disa ndryshime midis bakterieve dhe virusëve në madhësi, origjinë dhe efektin e tyre në trup. 1.Virusët janë forma më e thjeshtë dhe më e vogël. Këto janë 10 deri në 100 herë më të vogla se bakteriet. 2.Bakteriet janë organizma një qelizoë që mund të jetojnë jashtë apo brenda qelizave tjera. Virusët në të kundërtën, mund të jetojnë vetëm brenda qelizave të tjera. 3.Antibiotikët nuk mund ti vrasin virusët, por mund të vrasin shumicën e bakterieve, me përjashtim të atyre bakterieve që janë bërë rezistente ndaj antibiotikëve. 4.Ka shumë oganizma që jetojnë brenda trupit tonë, në fakt përfafërsisht 90% e numrit të qelizave janë mikrobe, dhe 10% qeliza njerëzore.  
dua