Qysh me ditë peshën ideale sipas gjatësisë? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me ditë peshën ideale sipas gjatësisë?

Qysh Me Qysh Me | Shendet | 17 May 2017 | 12:05
Rezultatet bazohen në këtë lloj formule: (Gjatësia juaj – 100) – (10% x (Gjatësi – 100) = Pesha. 1- Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg. 2 -Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg. 3- Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg. 4- Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg. 5- Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg. 6- Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg. 7- Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg. 8- Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg. 9- Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg. 10- Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg. 11- Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg. 12- Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg. 13- Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg. 14- Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg. 15- Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg. 16= Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg. 17- Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg. 18- Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg. 19- Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg. 20 Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg. 21- Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg. 22- Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg. 23- Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg. 24- Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg. 25- Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg. 26 -Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg. 27- Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg. 28- Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg. 29- Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg. 30 -Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg. 31- Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg. [caption id="attachment_22063" align="alignnone" width="1280"] Woman Stepping onto Scale --- Image by © Royalty-Free/Corbis[/caption]
dua