Qysh Me - Kërko - Qysh me arrite deri tek nje vend pune duke mesuar Java dhe Android (Falas) 
Kyçu

Qysh me arrite deri tek nje vend pune duke mesuar Java dhe Android (Falas)

Qendrim Pllana Qendrim Pllana | Teknologji | 13 November 2018 | 22:48
01 nga 07Hapi 1

Fillon me librin Head First Java, 350 faqe

02 nga 07Hapi 2 (paralel me hapin 1)

https://www.udacity.com/course/java-programming-basics--ud282
https://www.udacity.com/course/object-oriented-programming-in-java--ud283

03 nga 07Hapi 3

Pas perfundimit te librit, dhe perfundimit me sukses te dy trajnimeve me lart,
vazhdon me librin Head First Android, e me pas vazhdon me trajnimet e listuara me
poshte.

04 nga 07Hapi 4 (paralel me hapin 3)

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-interface--ud834
https://www.udacity.com/course/android-basics-user-input--ud836
https://www.udacity.com/course/android-basics-multiscreen-apps--ud839
https://www.udacity.com/course/android-basics-networking--ud843
https://www.udacity.com/course/android-basics-data-storage--ud845

05 nga 07Hapi 5

Pergadit nje CV te mire permes faqes: https://europass.cedefop.europa.eu

Fillo kerkimin e nje vendi per pune praktike

06 nga 07Hapi 6

Pas perfundimit te ketyre trajnimeve, vazhdo me research rreth:
- Volley
- Piccaso
- RecyclerView
- Material Design best practices for android

07 nga 07Hapi 7
Android advanced training:
https://www.udacity.com/course/new-android-fundamentals--ud851

Deri tek puna e pare mos tentoni te arrini brenda nje jave, konsideroni te investoni nga 6 deri ne
12 muaj kohe duke mesuar dhe duke bere research permes google per tema te ndryshme ne
vazhdimsi.

Komentet

Të Ngjajshme

dua