Qysh me arrite deri tek nje vend pune duke mesuar Java dhe Android (Falas) - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me arrite deri tek nje vend pune duke mesuar Java dhe Android (Falas)

Flogerta Driza Flogerta Driza | Teknologji | 29 March 2020 | 09:00
01 nga 07Hapi 1

Fillon me librin Head First Java, 350 faqe

02 nga 07Hapi 2 (paralel me hapin 1)

https://www.udacity.com/course/java-programming-basics--ud282
https://www.udacity.com/course/object-oriented-programming-in-java--ud283

03 nga 07Hapi 3

Pas perfundimit te librit, dhe perfundimit me sukses te dy trajnimeve me lart,
vazhdon me librin Head First Android, e me pas vazhdon me trajnimet e listuara me
poshte.

04 nga 07Hapi 4 (paralel me hapin 3)

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-interface--ud834
https://www.udacity.com/course/android-basics-user-input--ud836
https://www.udacity.com/course/android-basics-multiscreen-apps--ud839
https://www.udacity.com/course/android-basics-networking--ud843
https://www.udacity.com/course/android-basics-data-storage--ud845

05 nga 07Hapi 5

Pergadit nje CV te mire permes faqes: https://europass.cedefop.europa.eu

Fillo kerkimin e nje vendi per pune praktike

06 nga 07Hapi 6

Pas perfundimit te ketyre trajnimeve, vazhdo me research rreth:
- Volley
- Piccaso
- RecyclerView
- Material Design best practices for android

07 nga 07Hapi 7
Android advanced training:
https://www.udacity.com/course/new-android-fundamentals--ud851

Deri tek puna e pare mos tentoni te arrini brenda nje jave, konsideroni te investoni nga 6 deri ne
12 muaj kohe duke mesuar dhe duke bere research permes google per tema te ndryshme ne
vazhdimsi.

dua