Qysh me e kursy baterinë në iPhone? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me e kursy baterinë në iPhone?

Qysh Me Qysh Me | Teknologji | 24 April 2017 | 20:44
Sa më shumë që krijohen verzionet e reja, shpejtësia e procesoëve grafikë të iPhonëve rritet, duke shkaktuar kështu shpenzimin më të madh të baterisë. Nga lista e funksioneve në iPhone, mund të deaktivizohet një pjesë e efekteve grafike në këtë mënyrë: Klikojmë në Settings>General>Accessibility>Reduce Motion. Pas kësaj hapet dritarja në të cilin menaxhoni efektet grafike të programit Message. Pasi kryhen këto hapa, efektet grafike me lëvizje tre dimensionale deaktivizohen. Dhe, supozohet që bateria do të zgjasë 30% të kohës më shumë.  
dua