Qysh me fshi një backup të ruajtur në iCloud? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me fshi një backup të ruajtur në iCloud?

Qysh Me Qysh Me | Teknologji | 02 May 2017 | 20:08
Nëse vëreni se hapësira juaj në iCloud është shumë e mbushur nga backupet që keni krijuar, atëherë mund të lironi hapësirë në këtë mënyrë: 1.Së pari hapet aplikacioni Settings. 2.Pastaj klikohet në iCloud>Storage&Backup>Manage Storage. 3.Zgjedhni pajisjen tuaj dhe gjeni opcionin Delete Backup, dhe konfirmoni.
dua