Qysh me u kujdesë nga porositë e drejtpërdrejta në Twitter? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me u kujdesë nga porositë e drejtpërdrejta në Twitter?

Qysh Me Qysh Me | Teknologji | 06 April 2017 | 20:06
Dërgimi i porosive të drejtpërdrejta në shërbimin për mikro-blogje dhe rrjetin për shoqërim onlin Twitter është një prej shtojcave me të cilën u është mundësuar përdoruesve të komunikojnë larg syve të publikut. Megjithatë, këtë shtojcë shpesh e shfrytëzojnë cyber-kriminelët për punët e tyre të pista. Nëse dy përdorues përcillen në mes veti në Twitter, ata në mes veti mund të shkëmbejnë porosi të drejtpërdrejta. Përmbajtjet e porosisë do t’i shohin ekskluzivisht përdoruesit të cilët komunikojnë në këtë mënyrë. Nëse llogarinë tuaj në Twitter e komprometon ndonjë aplikacion apo shtojcë e jashtme, shumë shpesh nga llogaria e përdoruesit fillojnë të vijnë porosi me përmbajtje të dyshuar, më së shpeshti me një lidhje të caktuar të interneti prapa së cilës fshihet shtojca dashakeqe e cila tenton të merr përsipër llogarinë e përdoruesit të ri. Kohëve të fundit në Twitter është paraqitur një dukuri e re e porosive të tilla të drejtpërdrejta me tekstin “You’re on here?” dhe me lidhjen e shfaqur. Lidhja e drejton përdoruesin në faqen e internetit të emëruar “mhansenhome” me porosinë “someone posted on their blog about you”. Faqja e përmendur kërkon nga përdoruesi të kyçet me të dhënat e tij nga Twitter, me ç’rast edhe ajo llogari “e re” komprometohet. Edhe një herë ju këshillojmë, mos hapni lidhjet e internetit brenda porosive të drejtpërdrejta me përmbajtje të dyshuar sepse edhe llogaria juaj do të mund të jetë e radhës që komprometohet nga dashakeqët.   
dua