Qysh me korrigju emrin apo mbiemrin? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me korrigju emrin apo mbiemrin?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 21 March 2018 | 10:05

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për korrigjimin e emrit apo mbiemrit në Republikës e Kosovës është si vijon:

01 nga 06Certifikata e lindjes (origjinal);
02 nga 06Letërnjoftimi ose pasaporta (fotokopje);
03 nga 06Vërtetimi nga Gjykata kompetente se nuk ka lëndë aktive në Gjykatë ai person;
04 nga 06Deklarata e palës (mbi arsyet e ndryshimit); Nëse pala është e moshës jo-madhore kërkohet deklarata e prindërve;
05 nga 06Pagesa e taksës – për korrigjimin e të dhënave personale 2 Euro;
06 nga 06Pagesa e taksës – për ndryshimin e të dhënave personale 10 Euro.
dua