Qysh me nxjerrë certifikatën e bashkësisë familjare? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me nxjerrë certifikatën e bashkësisë familjare?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 01 April 2020 | 10:00


Certifikata familjare është një nga dokumentet më të rëndësishme kur na duhet të aplikojmë për gjëra të ndryshme.
Nëse ju duhet të nxjerrni një të tillë dhe nuk e dini si mund ta bëni këtë, lexoni këtë artikull deri në fund!
Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës së bashkësisë familjare në Republikës së Kosovës është si vijon më poshtë.

Duhet të shkoni në Komunën të cilës i takoni dhe të keni me vete këto dokumente:
 

1. Letërnjoftimin (fotokopje) Ekstraktin e lindjes dhe kurorëzimit (fotokopje)

2. Ekstraktet e lindjes për të gjithë anëtarët e familjes së ngushtë me të cilët jeton në bashkësi familjare (fotokopje)

Për tu paisur me këtë dokument ju duhet të paguani në Komuën tuaj taksën prej 2 eurosh.
dua