Qysh Me nga dua.com - Qysh me nxjerrë certifikatën e lindjes? 

Qysh me nxjerrë certifikatën e lindjes?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 22 March 2018 | 13:54

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës e lindjes në Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 03Shënimet nga Librat e Amzës për regjistrimet e lindjeve të periudhës përkatëse;
02 nga 03Certifikata e vjetër e lindjes (fotokopje);
03 nga 03Pagesa e taksës 1 Eur.

 

dua