Qysh me nxjerrë certifikatën e shtetësisë? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me nxjerrë certifikatën e shtetësisë?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 22 January 2018 | 13:40

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës së shtetësisë në Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 03Ekstrakti i lindjes për palën që kërkon vërtetimin;
02 nga 03Letërnjoftimi ose pasaporta valide e Kosovës;
03 nga 03Pagesa e taksës 1 Eur.
dua