Qysh me nxjerrë certifikatën e vendbanimit? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me nxjerrë certifikatën e vendbanimit?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 10 February 2018 | 13:32

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës së vendbanimit në Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 04Letërnjoftimi (fotokopje);
02 nga 04Ekstrakti i lindjes;
03 nga 04Certifikata e vendbanimit e cila lëshohet sipas ekstraktit të lindjes;
04 nga 04Pagesa e taksës 1 Eur.
dua