Qysh me regjistru fëmiun e lindur jashtë Kosovës? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me regjistru fëmiun e lindur jashtë Kosovës?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 21 March 2018 | 09:01

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për regjistrimin e lindjes së fëmiut jashtë Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 05Certifikata e lindjes, lëshuar nga shteti ku i porsalinduri është lindur (Certifikata origjinale duhet te jete e përkthyer në gjuhën zyrtare); 
02 nga 05Certifikata e kurorëzimit të prindërve (fotokopje); 
03 nga 05Ekstraktet e lindjes të prindërve (fotokopje); 
04 nga 05Letërnjoftimet e prindërve (pasaportat) apo ekstraktet e lindjes për prindërit (fotokopje); 
05 nga 05Pagesa e taksës 1 Eur;
dua