Qysh me ndryshu gjuhën në Windows? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me ndryshu gjuhën në Windows?

| Windows | 12 June 2017 | 13:13

1.Klikoni në Start>Control Panel.

Image

 

2.Klikoni në Clock, Language and Region, pastaj klikoni në Region and Language.

Image

 

3.Klikoni në Keyboards and Languages.

Image

 

4.Navigoni në seksionin e quajtur Display Languages, dhe pastaj klikoni mbi gjuhën që dëshironi të ju shfaqet në Windows.

Image

 

5.Klikoni Save për të konfirmuar ndryshimin.

Image

 

 

dua