Qysh me kontrollu gjendjen e llogarisë në Z Mobile? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me kontrollu gjendjen e llogarisë në Z Mobile?

| Z Mobile | 29 March 2018 | 07:19

Ju mund ta kontrolloni gjendjen e llogarisë suaj në çdo kohë. Për ta kontrolluar gjendjen e llogarisë, duhet të shënoni kodin në vijim *101#

Kështu në ekranin e mobilit tuaj do të pranoni shënimet për gjendjen e llogarisë dhe për datën e skadimit të llogarisë suaj Z Mobile. Shërbimet falas në llogarinë tuaj sikurse SMS, MMS dhe Internet pa pagesë do të shfaqen poashtu. Duke përdorur kodin e njëjtë ju mund ta kontrolloni gjendjen e llogarisë edhe kur gjindeni jashtë Kosovës.

*101#

dua