Qysh me transferu kredi në Z Mobile? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me transferu kredi në Z Mobile?

Qysh Me Qysh Me | Z Mobile | 19 March 2020 | 09:18

Z Mobile u mundëson të gjithë konsumatorëve që të bëjnë edhe transfere të kredisë nga një numër në tjetrin.

Për ta realizuar transferimin e kredisë, ju duhet të përdorni kodin *121* si në vijim: *121* 045 XXX XXX * Shuma në EUR #

Shembull:

Për të transferuar 3 EURO në numrin 045/123-456 shtypni *121*045123456*3# 

Pas kësaj ju do të pranoni një mesazh konfrmimi që transferta është realizuar me sukses.

dua