Albaner i Storbritannien

albanians in uk

Albaner i Storbritannien – I århundraden har albaner sökt ett bättre liv utanför sitt hemland. Många valde att flytta till Storbritannien för att få möjligheter som de kanske inte hittar i sitt hemland.

En del av ekonomiska skäl, medan andra sökte skydd från diskriminering och konflikter. Oavsett anledning har de verkligen lyckats efter ankomsten till Storbritannien, från framstående artister som fortsätter att inspirera miljoner till affärsmoguler som driver exceptionella innovationer inom sina respektive områden och alla andra som bidrar till att göra detta fantastiska land ännu större.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur olika generationer av albanska människor har påverkat samhället genom att tillhandahålla unika kulturella insikter och innovation genom olika aktiviteter som underhållning, utbildning & politik – allt medan de fortsätter att upprätthålla traditionella värderingar och övertygelser!

Hur kom albaner till Storbritannien?

Albaner började anlända till Storbritannien under 1970- och 1980-talen, ursprungligen från det som då kallades Jugoslavien. Albanska barn hörde till dem som snabbt bosatte sig i Storbritannien, både för att undkomma oroligheterna i sitt hemland på Balkan och för att hitta arbete eller bättre utbildningsmöjligheter.

Fler albaner anlände när oroligheter bröt ut i deras hemland under slutet av 1990-talet. De uppmuntrades av ett regeringsprogram som syftade till att få in yrkesverksamma med värdefull kompetens i landet och fortsatte att immigrera fram till 2004, då förhållandena förbättrades i Albanien och albanska invandrare inte längre välkomnades till Storbritannien med öppna armar.

Trots förändringar över tid är de fortfarande en viktig del av den brittiska kulturen idag och har bidragit ovärderligt till ekonomin och samhället.

Hur ser deras liv ut nu?

Storbritannien har länge varit hem för albanska invandrare, och landets öppna armar gentemot dem som vill bosätta sig i Storbritannien har gett ett viktigt lager av välbehövligt socialt och ekonomiskt stöd för dessa individer.

Att framträdande personer i Storbritanniens albanska samhälle nyligen har hävdat att deras första beslut att flytta från sitt hemland för nästan 20 år sedan har lönat sig har gjort att Storbritannien har hamnat ännu mer i dessa människors hjärtan.

Idag är Storbritannien en fristad för många albaner, inte bara för att landet är relativt immunt mot konflikterna hemma i Albanien utan också på grund av dess fortsatta varma välkomnande och stöd till nykomlingar.

Bidrag från albaner i Storbritannien till det brittiska samhället

Det albanska samhället i Storbritannien har gjort enorma bidrag till det brittiska samhället sedan de anlände hit. Den brittiska regeringen har erkänt deras hårda arbete och engagemang, särskilt när det gäller gränskontrollen runt Engelska kanalen.

De har varit ansvariga för att stoppa många falska påståenden från ogrundade källor, samt tillhandahållit värdefulla underrättelser för att säkerställa att vår känsliga gräns förblir säker.

Albanska invandrare har också varit framgångsrika i sina karriärer och i ekonomin, vilket visar på en motståndskraft som är ovärderlig i en ständigt föränderlig värld.

Även om det kan finnas hinder på vägen, kan du vara säker på att många albaner är hängivna att arbeta flitigt inom det brittiska samhället.

Utmaningar som albaner i Storbritannien står inför

Albaner i Storbritannien står inför en mängd utmaningar. Bara under första halvåret 2019 hade Albanien ett av de högsta registrerade antalet migranter som sökte asyl främst på grund av diskriminering, etniska konflikter och våld.

Detta har medfört unika problem för albanska samhällen, inklusive integrationssvårigheter för dem som fattar ett positivt beslut att flytta till Storbritannien. Många saknar grundläggande språkkunskaper, upplever kulturella och utbildningsmässiga hinder och missgynnas av en bostadspolitik som ofta i första hand gynnar infödda britter.

Detta kan skapa svåra omständigheter för individer och familjer som försöker anpassa sig. Trots dessa hinder är det inspirerande att se hur många unga invandrare integreras i det brittiska livet och gör sina röster hörda i samhället.

Framtidsutsikter för albaner i Storbritannien

Den nya vägledningen från den brittiska regeringen har verkligen öppnat nya möjligheter för albaner i Storbritannien eftersom den slutar diskriminera icke-EES-medborgare.

Med nya åtgärder från de senaste åren uppmuntras brittiska arbetsgivare att anställa mer högkvalificerade och kvalificerade individer oavsett deras nationalitet.

Därför har de en utmärkt chans att lyckas i Storbritannien om de följer nya regler och använder sina färdigheter för att närma sig nya möjligheter. Det finns hopp om att framtiden för albanska invandrare i Storbritannien kommer att bli ljusare med sådan ny vägledning.

Dessutom dyker nya startinitiativ upp i fickor i landet, vilket ger fler alternativ och specialiserade tjänster till blivande företagare från Albanien.

Framför allt ger den senaste tidens utveckling hopp om en framtid för albaner i Storbritannien. Detta samhälle kan nu se fram emot en ljusare period med en aldrig tidigare skådad professionell och personlig tillväxt.

Albaner är stolta över sitt arv och sin kultur

Albanska medborgare är mycket stolta över sitt arv och sin kultur och över Albanien i allmänhet. Om man zoomar ut är det lätt att se varför ungefär en fjärdedel – 25 % – av de albanska medborgarna fattade positiva beslut som har format den albanska kulturen och identiteten omedelbart efter att landet skapades, trots att de själva var offer för modernt slaveri under århundradenas lopp.

Sådana primära källor som bevisar albansk identitet läggs till albanernas unika traditionella kök, och naturligtvis har detta fått albanska människor att vara stolta över sitt arv. Överallt kan du se dem bära traditionella kläder vid speciella tillfällen, anordna fester för att fira specifikt albanska evenemang och införliva albansk folklore i det nuvarande populära folkspråket.

Fler artiklar: