Albaner i Tyskland

albanians in germany

Albaner i Tyskland – Under många år har albaner lämnat sitt hemland för att bo och arbeta i Tyskland.

Med sin blomstrande ekonomi, kulturella mångfald och livliga samhällen är det inte konstigt varför de väljer denna destination.

Detta blogginlägg utforskar erfarenheterna från albaner som bor i Tyskland – från deras skäl att emigrera till de justeringar de var tvungna att göra när de bosatte sig i ett nytt land. Från hur de bidrar till den tyska kulturen till hur de drar nytta av alla tillgängliga möjligheter, vi kommer att få insikt i hur det är att vara en alban som bor i Tyskland idag!

Det albanska samhället i Tyskland

Tyskland har en stor etnisk albansk befolkning, med kulturcenter och organisationer i flera städer i hela landet. Många av dessa etniska albaner var utländska arbetare när de anlände, men vissa fick tyskt statligt medborgarskap över tiden. Andra har fått status enligt Ankara-avtalet, vilket innebär att de kan ansöka om turkiskt medborgarskap om de så önskar.

Många av dessa kulturcenter fortsätter att fungera som nav för kulturella fester och utbildning för den nya generationen tyskfödda albaner. Program inrättas ofta för att uppnå karriärmål och tillhandahålla resurser som annars kanske inte skulle vara tillgängliga för denna speciella befolkningsgrupp.

Från att få juridisk rådgivning till att lära sig om Europeiska unionens förordningar, erbjuder kulturcentra ett brett utbud av stödtjänster till utlänningar som bor i Tyskland.

Varför lämnade de Albanien och kom till Tyskland?

De albanska invandrarnas ankomst till Tyskland berodde till stor del på den oro som rådde i deras hemland under slutet av 1900-talet. Sovjetunionens dominans över Albanien ledde till en kommunistisk regim som lämnade folket ekonomiskt desperat, vilket ledde till en utvandring av albaner som sökte ett bättre liv utomlands med början i början av 1990-talet.

Många albaner som anlände till Tyskland hittade arbete som migrantarbetare, vilket gav en pålitlig inkomstkälla för både dem och tyska arbetsgivare. Sedan dess och fram till idag har albaner fortsatt att migrera till Tyskland med hopp om en mer välmående framtid för sig själva och sina familjer.

Under 2021 registrerades 13 210 albanska asylsökande i EU, främst i Frankrike, Belgien och Tyskland. Tusentals fler ansökte i USA. Av dessa beviljas hundratals asyl varje år trots att Albanien officiellt är ett säkert ursprungsland.

Enligt uppskattningar uppgår antalet albaner i Tyskland till 471.000. De är främst koncentrerade till delstaterna Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. Berlin, Hamburg, München och Stuttgart är de storstadsområden som har den största albanska befolkningen i landet.

Hur har de anpassat sig till den tyska kulturen?

Albaner är en av de största invandrargrupperna i västra Tyskland. Under samma period skedde en stor våg av albansk invandring till Tyskland. Detta gjorde att albanerna kunde lära sig mer om den tyska kulturen och anpassa sig därefter.

Detta medförde kulturell integration, inklusive språkinlärning, giftermål, lokala matpreferenser och den allmänna kulturen att umgås med tyskar. Med tiden har albanska medborgare integrerats fullt ut i det tyska samhället samtidigt som de behållit sin distinkta kulturella identitet genom att skydda traditioner som fortfarande är kulturellt viktiga för dem.

De utmaningar de möter när de lever i ett nytt land

Den mest betydande befolkningen av albaner utanför Albanien och Kosovo finns i Tyskland. Varje år försöker tusentals kosovoalbaner migrera på grund av sociala och ekonomiska problem och de har mött olika svårigheter när de levt som etniska minoriteter i Tyskland.

Även om landet är hem för många flyktingar från olika delar av världen och de flesta av dem lever väl där, kämpar kosovoalbaner som söker asyl i Tyskland ofta för rättsligt skydd, tillgång till utbildning, kulturell assimilering och ekonomiska möjligheter.

Språkbarriären kan också utgöra ett hinder eftersom de flesta människor är vana vid att kommunicera endast på tyska. Dessutom är ihållande negativa stereotyper fortfarande ett problem och gör det svårt för många albaner att bygga hälsosamma relationer med sitt värdsamhälle. Lyckligtvis har många åtgärder vidtagits av både statliga och icke-statliga organisationer, liksom sociala mediekampanjer som har bidragit till att skapa medvetenhet om denna befolknings kamp.

Fördelarna med att bo i Tyskland

Tyskland består av många olika kulturer från hela Europa, vilket ger invånarna ett unikt perspektiv på världen. Tysklands geografiska läge gynnar också dess medborgare, eftersom landet gränsar till nio länder, inklusive de nordiska länderna och Balkanländerna. Eftersom Tyskland ligger i Centraleuropa är det lätt att ta sig till en rad närliggande turistattraktioner och globala industriella knutpunkter.

Att bo i Tyskland ger dig också tillgång till utbildnings- och sjukvårdssystem i världsklass, vilket gör det möjligt för invånarna att få förstklassig utbildning och medicinsk vård. Tysklands miljö är mycket välkomnande för både utländska besökare och invandrare, vilket gör det enkelt för nykomlingar att passa in och få vänner snabbt.

Fler artiklar: