Tysk-turkiska förbindelser

german turkish relations

Tysk-turkiska relationer – Dessa två länder har en komplicerad men sammanflätad historia. Låt oss titta på vad som har fört dessa två nationer närmare varandra.

Låt oss också gå igenom de faktorer som har drivit dem isär. Även om de två länderna är geografiskt avlägsna har deras förhållande kontinuerligt formats av politiska, ekonomiska och kulturella band som går tillbaka århundraden.

Det ottomanska riket och Preussen

Tyskland och Turkiet har varit nära sammanlänkade sedan det osmanska riket började handla med Preussen (som så småningom skulle bli en del av dagens Tyskland) 1683. Partnerskapet främjades av gemensamma kulturella värderingar som disciplin och respekt för auktoriteter, och det gjorde det möjligt för båda länderna att dra ekonomisk nytta av handeln.

Det osmanska riket stödde också Preussen under Napoleonkrigen 1803-1815 och gav militärt stöd i utbyte mot preussiskt stöd för sin territoriella expansion i Östeuropa.

Första världskriget och mellankrigstiden

Även om relationen mellan Tyskland och Turkiet i stort sett hade varit fredlig fram till dess, började spänningarna mellan länderna att blossa upp under första världskriget på grund av deras motstridiga intressen i Mellanöstern. Efter krigsslutet intog Turkiet en mer självständig hållning i utrikesfrågor, medan Tyskland förblev under de allierades kontroll fram till 1923.

Under denna period strömmade muslimska flyktingar från det tidigare Osmanska riket in i Tyskland, vilket bidrog till en alltmer mångkulturell befolkning i tyska städer som Berlin.

Relationer och migrationsströmmar efter andra världskriget

Efter andra världskriget tog båda länderna steg mot försoning genom att underteckna Ankarafördraget 1952, vilket officiellt avslutade deras konflikt. Detta fördrag öppnade också upp för ytterligare ekonomiska möjligheter mellan de två länderna; till exempel investerade Tyskland kraftigt i turkiska infrastrukturprojekt under 1950-1970-talet, vilket bidrog till att stimulera den turkiska ekonomiska tillväxten under denna period.

Förutom de ökade investeringsflödena flyttade också ett stort antal turkiska medborgare till Västtyskland från både landsbygden i Turkiet och andra delar av Europa för att söka arbete; dessa migrationsflöden fortsatte stadigt under hela 1900-talet tills de slutligen reglerades av den tyska invandringslagen 2005.

Turkiska flyktingar i Tyskland

December månads utveckling i de tysk-turkiska relationerna har nyligen varit en viktig diskussionspunkt eftersom antalet turkiska flyktingar i Tyskland fortsätter att öka.

Det är fortfarande oklart varför så många turkar flyttar till Tyskland, men som utvecklingspartner till Turkiet gör den tyska regeringen vad den kan för att underlätta övergången för dessa individer och familjer på ett effektivt sätt.

Tyskarna har välkomnat sina turkiska motsvarigheter med öppna armar, vilket har skapat en mer mångsidig och livskraftig befolkning som få kan förneka berikar deras samhälle.

Politiska relationer mellan Tyskland och Turkiet idag

Mitt i utvecklingen av Tysklands och Turkiets diplomatiska förbindelser i december 2022 vill de två partnerländerna stärka de ekonomiska banden som gynnar båda länderna och öka den politiska förståelsen mellan dem.

Tack vare konstruktiva kontakter mellan Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan har de turkisk-tyska relationerna nått oanade höjder, och de båda länderna har fördjupat samarbetet inom områden som handel, försvar, utbildning och utvecklingsprojekt.

Även om det fortfarande finns mycket kvar att göra för att överbrygga befintliga politiska klyftor råder det ingen tvekan om att 2022 markerar ett nytt steg i utvecklingen av de båda ländernas långsiktiga samarbete.

Slutsats

Tyskland och Turkiet har haft en komplex relation i århundraden, med stunder av gott samarbete vid sidan av perioder av spänningar och misstro. Även om första världskriget till en början belastade deras relation tog båda länderna steg mot försoning efteråt genom att underteckna fördrag som Ankarafördraget 1952, vilket öppnade upp ekonomiska möjligheter mellan dem igen.

Dagens relation definieras till stor del av migrationsflöden från Turkiet till Tyskland – en trend som bara har blivit starkare sedan 2005, då tyska invandringslagar antogs – och gemensamma investeringar i infrastrukturprojekt som syftar till att gynna båda sidor ekonomiskt över tid.

Sammantaget är det tydligt att dessa två länder, trots sina olikheter, fortfarande är sammanlänkade genom en gemensam historia och gemensamma intressen som sannolikt kommer att föra dem ännu närmare varandra under de kommande åren.

Fler artiklar: