Villkor och bestämmelser

Villkor för alla typer av dispositioner ska grundas och slutföras i enlighet med gällande lagar. Om det uppstår en meningsskiljaktighet mellan denna version på engelska och andra översatta kopior, ska den engelska versionen ha företräde.

Översikt

 1. Vänligen läs igenom dua AG:s allmänna villkor innan du använder våra tjänster. Du måste vara minst 18 år för att använda dua AG:s tjänster eftersom vårt produktutbud endast riktar sig till vuxna.
 2. Vi ska inte hållas ansvariga för innehåll som delas av användare på dua AG eftersom vi inte har möjlighet att övervaka varje användarinteraktion. Om ditt innehåll eller din profil kränks, vänligen kontakta oss.
 3. Om du publicerar innehåll som tillhör eller ägs av någon annan och de känner sig kränkta (eller vidtar rättsliga åtgärder mot dig), ska vi inte hållas ansvariga. Med tanke på att du har publicerat innehållet ska du ta det fulla ansvaret för vad du publicerar.
 4. Om du känner dig orolig för att dina uppgifter kommer att användas av dua AG, läs avsnittet om integritetspolicy. Du kommer att få alla svar du behöver i det avsnittet.

Full juridisk rätt

dua AG it är en applikation och ett socialt nätverk som är utformat som ett forum för människor att träffas, en gemenskap för diskussion och samarbete, en kanal för att dela nyheter och information. Huvudsyftet är att skapa en gemenskap där varje individ känner sig trygg med att dela sitt innehåll med andra användare. Vi strävar efter att skapa en gemenskap där individer kan få nya vänner och inleda meningsfulla kontakter med jämnåriga.

Enligt villkoren finns det en ömsesidig överenskommelse mellan användaren (du) och dua AG, med huvudkontor i Str. Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Schweiz, av (tillsammans med mobilapplikationen och den relevanta webbplatsen, www.dua.com/se och/eller ”dua G”). dua AG är i samarbete med sitt grundande bolag dua AG (ett bolag grundat i Schweiz, med filial i Zürich).
Villkoren tillämpas när du använder dua AG:s produkter och tjänster, läs därför igenom dem noggrant innan du bestämmer dig för att gå med i vår community.

1. dua AG:s webbplats och applikation – andra regler och föreskrifter som är hänförliga till det delade ”innehållet”.

dua AG är en mötesplats för vuxna. Du kan endast registreras som medlem i dua AG om du har fyllt 18 år (eller den lagliga vuxenåldern i ditt land, om den är annan än 18 år).

Du har rätt, befogenhet och kapacitet att dela innehåll i enlighet med villkoren när du använder dua AG:s produkter och tjänster. Du kommer dock att hållas ansvarig om du bryter mot våra villkor. Dessutom är du endast berättigad att använda våra tjänster om du inte är föremål för några rättsliga förfaranden som är relaterade till överträdelser såsom förolämpningar, våld, dåligt sexuellt beteende och trakasserier samt andra överträdelser.

1. Vilket innehåll får jag publicera på dua AG:s webbplats och applikation?

Du kan publicera allt innehåll, inklusive bilder, meddelanden osv. Du får dock inte publicera innehåll av följande slag:

 1. Stötande språk eller som kan trakassera, störa, oroa eller störa en annan person
 2. Pornografiskt innehåll eller annat nakeninnehåll som kan äventyra den mänskliga värdigheten
 3. Innehåll som främjar och uppmuntrar rasism, sexism, ärekränkning och kränkande beteende
 4. Innehåll som uppmuntrar till olaglig verksamhet, utan begränsningar, tillskriven terrorism, rasuppvigling eller andra prefix
 5. Länkar till kommersiell verksamhet (t.ex. försäljningsuppgifter, annonser, kontaktuppgifter via e-post/telefon)
 6. Innehåll som innehåller skräppost via e-post eller andra medier
 7. Innehåll som innehåller spionprogram, virus, skadad bild, program och/eller andra koder med dåligt syfte utformade för att stoppa, skada eller begränsa funktionaliteten hos dua AG:s produkter och tjänster. Dessutom bryter annat material som är utformat för att skada eller erhålla begränsade data för personligt bruk, mot våra villkor – och ska raderas.
 8. Innehåll och publikationer som kränker tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsningar, intellektuella och privata rättigheter)
 9. I sig själv, vars publicering kränker andra tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsningar, intellektuella och privata rättigheter); eller
 10. Innehåll som tillskrivs en annan person utan dennes samtycke

Sammantaget ska du använda ditt omdöme när du beslutar att publicera/publicera ditt innehåll genom dua AG eftersom du kommer att vara ansvarig för din input/ditt innehåll som du tillhandahåller.

2. Finns det några regler kopplade till mina personuppgifter, t.ex. min e-postadress?

Du bör inte dela något innehåll som rör dina personuppgifter/bankuppgifter på din profilsida (”Profil”), t.ex. hemadresser eller postnummer, telefonnummer, e-postadresser, webbadresser, kredit-/betalkort eller annan bankinformation. Om du väljer att publicera personlig information om dig själv eller andra, kommer du att hållas ansvarig i händelse av integritetsintrång. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du delar dina personuppgifter med tredje part på internet.

3. Vad händer med andras data, kan jag använda dem?

Du kan använda den information som delas av andra användare på dua AG produkter och tjänster om en sådan åtgärd är i linje med våra villkor som beskrivs ovan. Du får dock inte använda någon annans information för kommersiellt bruk, för att skada, trakassera eller begå olagliga handlingar. dua AG förbehåller sig rätten att stänga ditt konto om du missbrukar information och innehåll på det.

4. Vem kan se det innehåll jag väljer att lägga på dua AG?

När du publicerar innehåll på dua AG, kan det ses av allmänheten. Om du inte vill att andra ska kunna se innehållet kan du använda en privat fil. Vi förbehåller oss rätten (utan skyldighet) att utan förvarning ändra eller ta bort, begränsa eller blockera åtkomsten för dig till alla typer av innehåll som du publicerar på dua AG utan ansvarsskyldighet. Vi är inte skyldiga att visa vad du publicerar på dua AG, inte heller att kontrollera sanningshalten i ditt innehåll som du publicerar på dua AG, eller att övervaka din användning eller andra medlemmars användning på dua AG.

1. Upphörande av användning från vår sida

Min profil är inaktiverad och jag kan inte logga in. Vad är det som har hänt?
Ibland följer användarna inte villkoren ordentligt eller beter sig på ett sätt som är olämpligt. Om vi anser att du har brutit mot våra principer förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera din profil utan någon skyldighet eller nödvändighet att meddela dig i förväg eller att ersätta dig för eventuella outnyttjade tjänster.

 1. Vi, dua AG, har rätt att avbryta eller inaktivera din registrering och din rätt att få tillgång till och/eller använda dua AG:s produkter och tjänster
 2. Vi använder avancerad teknik för att lokalisera olagligt beteende och har rätt att blockera eller begränsa en specifik IP-adress.

Överlag kommer vi att försöka (vi är inte skyldiga) att informera dig om din åtkomst till och användning av dua AG-profilen har avbrutits eller kommer att avslutas.

2. Avslutande av användning från din sida

Om du är registrerad och använder dua AG:s tjänster kan du när som helst avsluta din registrering genom att gå till ”Inställningar” på dua AG och välja ”Ta bort mitt konto permanent”. Av integritetsskäl kommer vi att avsluta alla raderade konton, därför kan du inte återställa ditt konto i ett senare skede. För ytterligare information, se Integritetspolicy. Det innehåll som du har laddat upp eller delat på dua AG kommer inte längre att vara synligt efter att kontot har avslutats eller avregistrerats.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2022.