Sportet Ekstreme

Sportet Ekstreme

Sportet Ekstreme|Historia Sportet Ekstreme janë aktivitete dhe sporte jotradicionale të cilat kërkojnë nga pjesmarrësit të kombinojnë aftësitë atletike me rrezik të theksuar. Nuk është shumë e lehtë të caktohet saktësisht se kur ka nisur të përdoret termi “Sportet Ekstreme“ por shumë njerëz besojnë që ka lindur qysh në fillim të viteve të `70-ta, kur alpinizmi […]

Read More