Ku mund bej pagesa ne Telkos?

pagesa ne telkos
Pagesat mund të realizohen në pikat tona : Rr.Ukshin Hoti,Pejton, Prishtinë. Rr. Nenë Tereza, Fushë Kosovë. Po ashtu edhe tek te gjitha pikat e Western Unionit. Njekohsisht pagesat mund të bëhen dhe në RiaCapital. Po ashtu pagesat mund të bëhen përmes E-banking. (Pasi të bëhet pagesa online duhet të dërgohet fletëdeshmia në info@telkos.net)

Më shumë artikuj:

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,