Material për shtypin nga dua.com

Këtu mund të shkarkoni materiale që pasqyrojnë frymën e platformës sonë.

Logot

dua.com white logo

Paleta e ngjyrave

#EE276C

#1F2327

#0D4D8D

#08AEBF

#FAA31B