Qysh me kriju plagë në fytyrë me anë të makeup-it?

Për të krijuar plagë në fytyrë e cila duke shumë reale për festën e Halloween-it ndiqni këto hapa:

plage-1

1.Filloni duke krijuar bazën në fytyrë. Aplikoni sherk me ngjyrë më të mbyllur se zakonisht në gjithë fytyrën. Ndërsa, në gjithë kapakun e syrit aplikoni hije me ngjyrë kafe apo vjollcë pa shkëlqim.

plage-2

2.Aplikoni një sasi të vogël të produktit ‘latex’ në vendin ku dëshironi të krijoni plagën, në madhësinë që dëshironi.

plage-3

3.Preni letrën nga mëndafshi në po të njejtën madhësi dhe aplikojeni mbi ‘latex’.

plage-4

4.Përsëritni 3-4 herë këtë proces, duke aplikuar ‘latex’ mbi secilën shtresë.

plage-5

5.Me anë të gërshërëve largoni skajet nga plaga që të bëhet formë ovale.

plage-6

6.Pastaj, me shumë kujdes prehet mesi, për tu krijuar thellësia e plagës.

plage-7

7.Me anë të pincetës tërhiqni shtresat e krijuara në mes.

plage-8

8.Aplikoni sherk mbi të gjithë plagën.

plage-9

9.Me anë të një furce të vogël aplikoni ngjyrë të kuqe për fytyrë, apo buzëkuq në mes të plagës.

plage-10

10.Pastaj, me një furcë më të madhe aplikoni pak ngjyrë të kuqe mbi gjithë plagën që plaga të duket më reale.

plage-11

Më shumë artikuj: