Qysh me lidh kravaten 6 hapa

Qysh me lidh kravaten

Qysh me lidh kravaten? Për disa persona është e mërzitshme, kur pas shumë tentimesh ata nuk dijnë sesi ta lidhin kravatën. Ne kemi gjetur mënyrën e përsosur që hap pas hapi të lidhim kravatën shume thjeshtë dhe lehtë pa u mërzitur fare.

Hapi 1 për qysh me lidh kravaten

Ngriteni jakën e xhaketës suaj, dhe vendoseni kravatën rreth qafës tuaj. Uleni prapë jakën kështu që ajo shtrihet drejt. Rregullojeni kravatën që pjesa e hollë të jetë më e shkurtër rreth 25 centimetra se ajo e gjera.

Hapi 2

Kalojeni pjesën e gjerë mbi të ngushtën, lakoje atë dhe sjelle nën fundin e pjesës së ngushtë kështu që ajo del jashtë vertikalisht nëpërmjet lakut ndërmjet krevatës dhe jakës tuaj. Vendoseni fundin e gjerë poshtë.

Hapi 3

Vendose fundin e gjerë nën fundin e ngushtë, nxjerre jashtë anash, horizontalisht. Ajo duhet drejtohet supit tuaj të majtë.

Hapi 4

Vendose fundit e gjerë brenda në lak në qafën tuaj, duke e sjellur fundin e kravatës ndërmjet kravatës dhe xhaketës suaj, dhe poshtë prapa nyjës. Pjesa e gjerë është e varur mbrapsht prapa pjesës së ngushtë.

Hapi 5

Vendose fundin e gjerë nga nën, sipër, sipër kravatës horizontalisht, duke iu drejtuar supit tuaj të djathtë.

Hapi 6

Vendose fundin e gjerë mbi nëpërmjet nyjës në qafën tuaj dhe pastaj poshtë nëpërmjet pjesës së sipërme të nyjës. Shtrëngoje nyjen dhe afroje atë afër qafës suaj. Kjo mënyra e duhur si me lidh kravatën.

Më shumë artikuj: