Reciveri i Telkos

reciveri i telkos

Si bëhet reciveri i Telkos MAG-322 update? ketu e keni nje video ku mund ta shihni si behet ky proces.
https://www.youtube.com/watch?v=3MVne7-tTsU

Më shumë artikuj:

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,