Si mund të kemë më shumë se një resiver ne Art Motion?

resiver

Resiveri shtesë i bashkangjitet secilës pako te ArtMotion duke telefonuar në 080020600 ose duke vizituar pikat e shitjes.

Më shumë artikuj:

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,

pagesat ne kujtesa

Pagesat ne Kujtesa

Ku mundem të realizoj pagesat ne Kujtesa? Pagesa mujore mund të realizohet dhe në pikat e ndryshme pagestare. WesternUnion, Moneta,