Rregullimi i kanalave ne Kujtesa

rregullimi i kanalave ne kujtesa

Si bëhet rregullimi i kanalave ne Kujtesa?
Ju mund të kontaktoni qendrën e thirrjeve në 080040040. Ata ju njoftojnë si të bëhet azhurnimi ose rregullimi i kanaleve nëpërmjet skenimit dhe autosearch.

Më shumë artikuj: