Urime Kurban Bajrami

urime kurban bajrami

Urime Kurban Bajrami të gjithë atyre që e festojnë!

Kurban Bajrami, i njohur edhe si Festa e Sakrificës, është një festë e rëndësishme fetare e festuar nga myslimanët në mbarë botën.

Është një kohë që familjet të mblidhen, të shkëmbejnë dhurata dhe të ndajnë vaktet, duke përkujtuar gatishmërinë e Profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij, Ismailin, si një akt bindjeje ndaj urdhrit të Allahut.

Festa nënkupton rëndësinë e vetëflijimit, përulësisë dhe bujarisë ndaj të tjerëve.

Qoftë ky Kurban Bajram të sjellë paqe, gëzim dhe begati për të gjithë dhe na kujtoftë vlerat e dhembshurisë dhe mirënjohjes ndaj të tjerëve.

Urime për Kurban Bajram

Ju uroj Kurban Bajramin e mbushur me paqe dhe lumturi.

Fryma e Kurban Bajramit ju mbushtë zemrën me dashuri dhe mirësi.

Ju uroj juve dhe familjes tuaj një Kurban Bajram të gëzuar e të begatë.

Allahu ju bekoftë ju dhe të dashurit tuaj me shëndet dhe lumturi këtë Kurban Bajram.

Duke ju uruar një Kurban Bajram të bekuar të mbushur me dashuri dhe mirënjohje.

Bekimet e Allahut qofshin me ju dhe familjen tuaj në këtë rast të veçantë të Kurban Bajramit.

Ju uroj një festë të gëzueshme dhe të paharrueshme të Kurban Bajramit me të dashurit tuaj.

Allahu ju pranoftë sakrificën dhe ju bekoftë me mëshirën e tij këtë Kurban Bajram.

Ju uroj një Kurban Bajram të qetë dhe harmonik të rrethuar nga njerëzit e dashur.

Ëmbëlsia e Kurban Bajramit ju mbushtë zemrën me dashuri dhe gëzim.

Ju uroj një Kurban Bajram të begatë dhe të begatë me familjen dhe miqtë tuaj.

Allahu ju dhëntë falje dhe lumturi në këtë Kurban Bajram.

Ju uroj festën e Kurban Bajramit me më të dashurit tuaj.

Urime të shkurtra për Kurban Bajram

Dashuria dhe bekimet e Allahut qofshin me ju dhe familjen tuaj këtë Kurban Bajram.

Ju uroj një Kurban Bajram të paharrueshëm dhe të këndshëm të mbushur me dashuri dhe lumturi.

Urime Kurban Bajrami! Allahu ju dhurofte mëshirën dhe bekimet e tij këtë Kurban Bajram dhe gjithmonë.

Ju uroj një festë të gjallë dhe plot ngjyra të Kurban Bajramit me familjen dhe miqtë.

Gëzimi i Kurban Bajramit ju mbushtë zemrën me mirënjohje dhe kënaqësi.

Ju uroj një Kurban Bajram të begatë plot dashuri, të qeshura dhe gëzime.

Urime Kurban Bajrami! Dashuria dhe udhëzimi i Allahut qofshin me ju në këtë Kurban Bajram dhe gjithmonë. 

Urime Kurban Bajrami! Ju uroj juve dhe familjes suaj një Kurban Bajram të gëzuar e të bekuar të mbushur me dashuri, paqe dhe lumturi.

Bekimet e Allahut qofshin me ju dhe më të dashurit tuaj në këtë rast të veçantë të Kurban Bajramit.

Ju uroj një Kurban Bajram të paharrueshëm dhe të këndshëm, të rrethuar nga ngrohtësia e familjes dhe miqve.

Urime Kurban Bajrami! U kujtoftë ky Kurban Bajram për rëndësinë e vetëmohimit, përulësisë dhe dashamirësisë ndaj të tjerëve.

Ju uroj festën e Kurban Bajramit me më të dashurit tuaj.

Urime Festa e Kurban Bajramit

Dashuria dhe udhëzimi i Allahut qofshin me ju dhe familjen tuaj në këtë Kurban Bajram dhe gjithmonë.

Ju uroj një Kurban Bajram të qetë dhe harmonik, të mbushur me dashuri, mirënjohje dhe gëzim.

Ky Kurban Bajram ju afroftë ju dhe familjen tuaj, duke forcuar lidhjet e dashurisë dhe miqësisë.

Ju uroj ju dhe të dashurit tuaj një Kurban Bajram të begatë dhe të bekuar.

Allahu e pranoftë sakrificën tuaj dhe ju bekoftë me mëshirën dhe faljen e tij këtë Kurban Bajram.

Duke ju uruar një Kurban Bajram të gëzuar e kuptimplotë, të mbushur me dashuri dhe bujari ndaj të tjerëve.

Qoftë ky Kurban Bajram burim force, shprese dhe frymëzimi për ju dhe më të dashurit tuaj. Urime Kurban Bajrami!

Ju uroj një festë të gjallë dhe plot ngjyra të Kurban Bajramit me familjen dhe miqtë.

Fryma e Kurban Bajramit ju mbushtë zemrën me dashuri, paqe dhe harmoni. Urime Kurban Bajrami!

Ju uroj një Kurban Bajram të begatë plot dashuri, të qeshura dhe lumturi.

Mëshira dhe mëshira e Allahut qofshin me ju dhe familjen tuaj, tani dhe gjithmonë. Urime Kurban Bajrami!

Duke ju uruar festën e Kurban Bajramit të mbushur me shpirt sakrifice dhe përkushtimi ndaj Allahut.

Ky Kurban Bajram ju afroftë me besimin tuaj dhe ju frymëzoftë që të jeni një person më i mirë ndaj të tjerëve. Urime Kurban Bajrami!

Ju uroj një Kurban Bajram të qetë dhe të qetë, të rrethuar nga dashuria dhe ngrohtësia e familjes dhe miqve.

Allahu e dhurofte mëshirën dhe bekimet e tij mbi ju dhe më të dashurit tuaj ky Kurban Bajram, dhe qoftë burim gëzimi dhe lumturie për të gjithë. Urime Kurban Bajrami!

Urime më të gjata për Kurban Bajram

Duke ju uruar Kurban Bajramin e mbushur me dashuri dhe lumturi, Allahu ju pranoftë sakrificën dhe ju bekoftë me mëshirën dhe faljen e tij.

Ky Kurban Bajram ju afroftë ju dhe më të dashurit tuaj, duke forcuar lidhjet e dashurisë dhe miqësisë dhe bekimet e Allahut qofshin gjithmonë me ju.

Ju uroj një Kurban Bajram të qetë dhe harmonik, të mbushur me frymën e sakrificës dhe të përkushtimit ndaj Allahut dhe ju frymëzoftë që të jeni një person më i mirë ndaj të tjerëve.

Qoftë ky Kurban Bajram burim force, shprese dhe frymëzimi për ju dhe më të dashurit tuaj, dhe dashuria dhe udhëzimi i Allahut qofshin gjithmonë me ju.

Duke ju uruar juve dhe familjes suaj festën e Kurban Bajramit të mbushur me mirënjohje dhe bujari ndaj të tjerëve dhe bekimi dhe mëshira e Allahut qofshin me ju tani dhe gjithmonë.

Elrond

Elrond

Më shumë artikuj: