Avusturya’daki Türkler

msn logo

Avusturya’daki Türkler ülkedeki en büyük etnik azınlık grubudur ve 1970’lerden bu yana varlıklarını sürdürmektedirler. Göç tarihi, yıllar boyunca pek çok ayrımcılık, önyargı ve dışlanma biçimiyle doludur. Bu göçmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve tanınması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, Avusturya toplumuna tam entegrasyonun önünde hala engeller bulunmaktadır Karşılaştıkları sorunlar nelerdir ve yerliler tarafından neden önyargıyla karşılanmaktadırlar? Bu yazıda Türklerin Avusturya’daki yolculuğuna ve neden buraya göç ettiklerine değineceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin neden gerildiğini ve her iki taraf için de hayatı zorlaştırdığını yazacağız. Avusturyalılarla ayrımcılık, çatışma ve anlaşmazlıkla yüzleşmek birçok Türk kökenli göçmen için hayatı cehenneme çevirdi. Okumaya devam edin ve Avusturya’daki Türk toplumu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Avusturya’ya Önemli Türk Göçleri

Türkler, Avusturya inşaat ve ihracat endüstrilerinde, 1964 yılında Türkiye hükümeti ile anlaşmalı olarak Gastarbeiter (misafir işçi) gibi firmalar tarafından istihdam edilmiştir. Misafir işçileri teşvik etme politikası, 1973 yılında kısıtlayıcı göç yasalarının yürürlüğe girmesiyle sona erdi. Bu durum, etnik Türk azınlığın ülkelerine geri dönmek yerine aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kitlesel bir göç dalgasına maruz kalmasına neden oldu. Bu yıl içinde Avusturya hükümeti, misafir işçileri ağırlama politikasına son verdi ve önemli Türk göç hareketine karşı bir dizi kısıtlayıcı yasa başlattı. Bunlardan ilki, çalışma izinlerine sınırlamalar getiren 1975 tarihli Yabancıların İstihdamı Yasası’ydı. İkamet Yasası 1992 yılında kabul edildi. Bu yasa, işi olmayan kişilerin ülkede yaşayamayacağını söylüyordu. İşte o zaman Türk azınlık için her şey yokuş aşağı gitmeye başladı ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler farklılaştı. 1997’de Avusturya hükümeti, en büyük etnik grup olmalarına rağmen birçok etnik Türk için göçü sınırlamak için daha sıkı bir sistem kurdu. Bu düzenlemeler 2006 yılında Avusturyalı Türk toplumuna karşı daha da katı hale gelmiştir. Geçtiğimiz kırk yıl boyunca, Avusturya’da yaşayan ve çalışan Avusturyalı Türkler, aile birleşimi ve Avusturya vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmuşlardır. Ancak bu haktan yararlanabilmek için en az 10 yıl Avusturya’da ikamet etmiş olmak gerekiyordu. Bu da birçok Türk göçmenin Avusturya’da 10 yıl boyunca ağır işlerde çalışarak ailelerine kavuşmak için sabırla beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Ancak, çoğu Avusturyalı Türk ve orada yaşayan etnik Türk için işler hiç de kolay olmadı.

Etnik Türk Toplulukları

Türkiye’den göç eden etnik Türkler tarafından kurulan ve Avusturya doğumlu torunlarla zenginleşen Türk Avusturya toplumu canlı bir gruptur. Balkan (özellikle Bulgar, Yunan ve Romen) ve Levanten (özellikle Kıbrıs ve Suriye) kökenli üyeleri de bulunmaktadır. Sonuç olarak, Avusturya devletinin resmi istatistikleri, kendini tamamen veya kısmen Türk olarak tanımlayanların hesaplanması söz konusu olduğunda güvenilmezdir. Bunun nedeni, Avusturya’da vatandaşların devlet anketlerinde ve nüfus sayımlarında etnik kökenlerini beyan etme şanslarının olmamasıdır. 2010 yılında Ariel Muzicant, 400.000 Türk’ün Avusturya’yı ev olarak kullandığını tahmin etmiştir. Ancak bir Alman online istatistik platformu olan Statista’ya göre gerçek sayı 113.000’e yakındı.

En büyük etnik azınlık grubu nerede mücadele ediyor?

Türk-Avusturya nüfusu Viyana ve Salzburg gibi büyük şehirlere yayılmış durumda. Etnik Türk toplulukları, Telfs’in pazar kasabasındaki nüfusun %20’si de dahil olmak üzere bazı küçük kasabalarda ikamet etse de, Avusturya’daki Türkler genellikle iş, konut ve hatta sağlık hizmeti bulmakta zorluklarla karşılaşmaktadır. Dil engeli, Türk kökenli göçmenler için başlıca nedenlerden biridir. Bazı Türkler Avusturya vatandaşlığına geçerek Almanca öğrenebilmiş olsa da, birçoğu dil konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bazılarına yeterli hale gelmelerine yardımcı olacak yeterli destek verilmiyor. Bu yetersizlik, Türk azınlık için iyi eğitim alamama veya üst düzey işlere erişememe gibi başka dezavantajlara da yol açmıştır. Avusturya toplumu, etnik Türk topluluklarına karşı hala olumsuz bir algıya sahiptir. Ne yazık ki, Türkiye gibi diğer ülkelerden gelen göçmenleri dışlayan birçok yasa bulunmaktadır. Bu durum özellikle ikinci kuşak göçmenler için geçerlidir. Özellikle Avusturya’da doğmuş ancak Avusturya pasaportuna sahip olmayan Türk göçmenlerin çocukları için… Avusturya’da Türklerin tanınmaması ve anlaşılmaması, onları diğer topluluklardan izole edildikleri gettolaşmaya itmektedir. Bu durum, en büyük etnik azınlık grubunun topluma entegre olmasını daha da zorlaştırmaktadır. Türk-Avusturyalıların karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, toplumun başarıya ulaşma konusundaki kararlılığı birçok başarılarında açıkça görülmektedir. Avusturya’daki Türkler ekonomiye büyük katkıda bulunmuşlardır ve kültür ve gelenekleri Avusturya toplumunun değerli bir parçasıdır. Toplumun cesur ruhu, birçok zor zamanın üstesinden gelmelerini sağlamıştır ve gelecekte daha iyi fırsatlar için çabalamaya devam edeceklerdir.

Avusturya ve Türkiye İlişkileri

Avusturya şu anda Türkiye ile samimi ilişkiler sürdürmektedir. Ancak bazı sorunlar mevcuttur. Bugün Avusturya’da yaklaşık 119.720 Türk yaşamaktadır. 10 Kasım 2010 tarihinde, Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi’nin Avusturya halkını ve siyasi elitini yabancı düşmanlığıyla suçlamasının ardından Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde bozulmuştur. Olayları daha da tırmandırmak için Viyana’da ofisleri bulunan uluslararası kuruluşlara ülke dışında yeni bir yer bulmaları çağrısında bulundu. Özgürlük Partisi diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasını ve Türkiye’nin AB’ye katılımı için müzakerelerin durdurulmasını talep etti. Bu durum Avusturya’daki etnik Türk azınlık için durumu daha da gerginleştirdi. 2017 Aralık ayında Türkiye, Ankara’nın AB’ye katılmasını kabul etmeyen Avusturya’nın yeni hükümetini ayrımcılık ve ırkçılıkla suçladı. Ayrıca Türkiye, Avusturya’nın yaklaşımını eleştirmediği için AB’yi sert bir dille eleştirdi. Türk hükümeti, Avusturya’nın yeni hükümetini dürüst olmamakla suçladı ve eylemlerinin Türkiye’nin Avusturya ile dostluğunu kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı. Ve eğer bu tür davranışlarına devam ederlerse Türk hükümeti tarafından uygun bir tepkiyle karşılanacakları uyarısında bulundu.

Avusturya’daki Türkler için tünelin ucunda parlak bir ışık

Avusturya-Türkiye ilişkileri yeni potansiyel ve umutlarla dolu yeni bir döneme girmiştir. Haziran 2019’da Avusturya ve Türk hükümetleri, gergin ilişkilerini iyileştirmek için 10 Maddelik bir Eylem Planı imzaladı. İki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliğine odaklanan Eylem Planı, hem Avusturya hem de Türkiye’nin gelecekte işbirliği yapmaya ve daha iyi ilişkiler kurmaya istekli olduklarının cesaret verici bir işaretidir. Bu yeni ortaklık sayesinde Avusturya’daki Türkler, Avusturya toplumunun daha aktif ve değerli bir parçası olma fırsatına sahip olacaklar. Avusturya ve Türkiye arasında hala bazı farklılıklar olsa da, bu yeni ortaklık iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli bir ilk adımdır. Avusturya ve Türkiye arasındaki sorunların ele alınmasıyla, her iki ülke de tüm vatandaşlar için daha açık ve güvenli bir toplum yaratabilecektir. Avusturya’daki Türkler nihayet kendilerini bir yere ait hissetmeye ve Avusturyalı meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmaya başlayabilirler. Bu da potansiyel olarak Türk-Avusturyalıların ana akım Avusturya kültürüne daha iyi entegre olmalarını sağlayarak ülkenin kalkınmasına ve başarısına katkıda bulunmalarına olanak tanıyabilir.

Sonuç

Avusturya ve Türkiye arasındaki 10 Maddelik Eylem Planı, daha iyi ilişkiler kurma yolunda atılmış harika bir ilk adımdır. Bu plan, Avusturya’daki Türklerin artık ayrımcılığa maruz kalmamasını, bunun yerine eşsiz kültürleri ve mirasları için kutlanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, potansiyel olarak Türk-Avusturyalıların Avusturya toplumuna daha fazla entegrasyonuna yol açabilir ve bu da her iki kültür için de faydalı olacaktır. İki ülke arasında hala bazı sorunlar olsa da, tüm vatandaşlar için daha açık ve güvenli bir ortam için birlikte çalıştıklarını görmek cesaret verici. Her iki tarafın da çabalarını sürdürmesi halinde önümüzdeki yıllarda bu alanda daha fazla ilerleme kaydedilmesini bekleyebiliriz.

Daha fazla makale: