NTV


NTVNTV është prezent në fushën e medias televizive që nga viti 1998, por i rivlerësuar nga aksionarët e tanishëm në 2003. NTV është një emetues i tipit informativ të përgjithshëm që përfshin gjithashtu transmetimin e problemeve sociale, kulturore dhe politike.

NTV Historia

Ai ka qenë gjithmonë në aktivitetet e tij i karakterizuar nga një thjeshtësi e gjuhës, i prirur ne raportimin e lajmit duke respektuar etiken gazetareske, monitoruar burimet e informacionit dhe vazhdimisht në kërkim të së vërtetës. Kjo qasje e ka vendosur NTV në një pozitë të privilegjuar në peisazhin mediatik, me një respekt të certifikuar dhe njohjen profesionale nga shumë faktore.

Neser Televizion
Rr. Hiqmet Delvina (Komuna e Parisit)
Prane studiove te skulptoreve
Tel. 0035544504110
Cel. 00355672009335
info@ntv.al
www.ntv.al