RTK Live

Get Adobe Flash player

Shiko Rtk live online

RTK Live eshte televizioni shqiptar ne kosove qe eshte hapur ne 1999 dhe sot eshte televizioni me i shikuar ne kosove. Shiko RTK Live ne kualitet te larte.

Mirepo te njejten kohe RTK Live merr te ardhura edhe nga reklamat, gje qe e ve ne avantazh jo te drejte ne raport me televizionet tjera te vendit.I themeluar me nje rregullore te UNMIK-ut ne vitin 1999, ky organ eshte ndihmuar nga televizionet simotra ne Evrope dhe Japoni.

RTK transmeton kanalin televiziv RTK1 dhe kanalet radiofonike Rtk live dhe Radio Blue Sky. Programet ne gjuhen shqipe dominojne, por nuk mungojne as ato ne gjuhet serbe, boshnjake, turke dhe rome.

Ueb Faqja e RTK Live

rtk liveUeb faqja e RTK-se, RTK live ofron lajme dhe video material si dhe transmetim te drejtperdrejte ne internet nga te dy radiot. Qe nga themelimi, RTK udheheq valet e Kosoves per nga besueshmeria, Programi i mengjesit ne RTK, eshte nje program informativ-argetues, i perditshem, me kohezgjatje 2 ore e 30 minuta.

RTK-ja fillimisht u themelua permes nje Memorandumi te Mirekuptimit midis EBU-se (Unioni Evropian i Transmetimeve) dhe OSBE-se (Organizates per Siguri dhe Bashkepunim ne Evrope) ne vitin 1999. RTK Live perbehet nga dy njesi: Bordi i Drejtoreve dhe Operacionet Transmetuese.Radiotelevizioni i Kosoves (RTK) eshte sherbim publik transmetues, qe ofron sherbimet e veta ne fushen e transmetimit radioteleviziv dhe veprimtari te tjera, sipas Ligjit per RTK-ne, i miratuar nga Kuvendi i Kosoves, me 20 janar 2006 dhe i ratifikuar nga PSSP me 11 prill 2006.

Edhe gjate vitit 2006, RTK-ja ka bere hapa te rendesishem, si ne aspektin programor dhe zhvillimor, duke ruajtur prestigjin, besueshmerine, shikueshmerine e Televizionit dhe degjueshmerine e Radiove. Synimet kryesore te RTK-se per vitin 2006 jane arritur, si ruajtja e pavaresise editoriale te RTK Live, arritjet ne planin e zhvillimit cilesor te programit me permbajtje tipike per nje transmetues publik, te natyres informative, edukative dhe argetuese.

Comments
  1. admin
  2. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.