#00B2C3

Press kit për dua.com

Këtu mund të shkarkoni materiale që pasqyrojnë frymën e platformës dua.com
Sharkoni press kit

Paleta e ngjyrave

#EE276C
#1F2327
#0D4D8D
#08AEBF
#FAA31B