Press kit për dua.com

Këtu mund të shkarkoni materiale që pasqyrojnë frymën e platformës dua.com
Sharkoni press kit

Paleta e ngjyrave

#EA3A4F
#414140
#3672B7
#5DB847

Tipografia

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 £$%&@*!?

Sharkoni fontin