Termat dhe Kushtet

Kushtet e çdo lloj disponimi bazohen dhe plotësohen në përputhje me ligjet e
zbatuara. Nëse do të ketë një mosmarrëveshje midis këtij versioni në gjuhën angleze dhe kopjet e tjera të përkthyera, versioni anglisht do të mbizotërojë.

Përmbledhje:

 1. Ju lutemi sigurohuni që të lexoni kushtet dhe konditat e dua AG para se të përdorni shërbimet tona. Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur shërbimin e dua AG pasi ofrimi i produktit tonë u atribuohet vetëm të rriturve.
 2. Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo material të ndarë nga përdoruesit në dua AG pasi nuk kemi aftësinë për të monitoruar çdo ndërveprim të përdoruesit. Në rast se materiali ose profili juaj është cënuar, ju lutemi na kontaktoni.
 3. Në rast se publikoni material që i përket ose është pronë e dikujt tjetër dhe ata ndjehen të shkelur (ose ndërmarrin një procedurë ligjore kundër jush), ne nuk do të mbajmë përgjegjësi. Duke pasur parasysh që ju keni publikuar materialin, ju do të merrni përgjegjësinë e plotë mbi atë që postoni.
 4. Në rast se ndiheni të shqetësuar që të dhënat tuaja do të përdoren nga dua AG, ju lutemi lexoni seksionin e Politikave të Privatësisë. Do të merrni të gjitha përgjigjet që ju nevojiten në atë seksion.

E drejta e plotë juridike

dua AG është një aplikacion dhe rrjet social i krijuar si një forum ku njerëzit të takohen, një komunitet për diskutim dhe bashkëpunim, një hapësirë për shkëmbimin e lajmeve dhe informacionit. Qëllimi i tij kryesor është të krijojë një komunitet ku secili individ ndihet i sigurt për të ndarë materialet e veta midis përdoruesve të tjerë. Ne aspirojmë të krijojmë një komunitet ku individët janë në gjendje të bëjnë miq të rinj dhe të iniciojnë lidhje domethënëse me të tjerë.
Sipas kushteve dhe konditave, ekziston një marrëveshje e ndërsjellë ndërmjet përdoruesit (ju) dhe dua AG, me seli në Rr. Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zurich, Zvicër, (së bashku me aplikacionin celular dhe faqen e internetit përkatëse, www.dua.com dhe / ose “dua AG”). dua AG është në bashkëpunim me kompaninë e saj themeluese dua AG (një kompani e themeluar në Zvicër, me degën e saj në Zurich).
Kushtet dhe konditat zbatohen sa herë që përdorni produkte dhe shërbime nga dua AG, prandaj ju lutemi lexoni me kujdes ato përpara se të vendosni të bashkoheni me komunitetin tonë.

1. Faqja e internetit dhe aplikacioni i dua AG – rregulla dhe rregullore të tjera që i atribuohen “materialit” të shpërndarë.

dua AG është një vend takimi për të rriturit. Ju mund të regjistroheni si anëtar i dua AG vetëm nëse jeni të paktën 18 vjeç (ose moshën ligjore për të rritur në vendin tuaj, nëse është e ndryshme nga mosha 18 vjeç).

Ju keni të drejtën, autoritetin, dhe aftësinë për të shkëmbyer materiale në përputhje me kushtet dhe konditat kur përdorni produktin dhe shërbimet e dua AG. Sidoqoftë, do të mbani përgjegjësi në rast se ju shkelni kushtet tona. Për më tepër, ju do të keni të drejtë të përdorni shërbimet tona vetëm nëse nuk po ndiqni në ndonjë gjykatë ose procedurë ligjore që lidhet me vepra të tilla si fyerje, dhunë, sjellje të keqe seksuale dhe ngacmime, dhe shkelje të tjera.

1. Çfarë materiale më lejohet të postoj në faqen e internetit dhe aplikacionin dua AG?

Ju keni mundësi të postoni çdo material, duke përfshirë imazhe, mesazhe, etj. Sidoqoftë, nuk ju lejohet të postoni materiale të natyrës së mëposhtme:

 1. Gjuhë fyese ose që mund të ngacmojë, shqetësojë, bezdisë, alarmojë ose trazojë një person tjetër
 2. Material pornografike ose materiale të tjera lakuriqësie që mund të cënojnë dinjitetin njerëzor
 3. Material që promovon dhe inkurajon racizmin, seksizmin, sjelljen shpifëse dhe abuzive
 4. Material që inkurajon aktivitetin e paligjshëm, të çdo lloji, që i atribuohet terrorizmit, nxitjeve raciste ose cilësive të tjera
 5. Referenca mbi aktivitetin tregtar (d.m.th. të dhënat e shitjeve, reklamat,
  detajet e kontaktit përmes email / telefonit)
 6. Material që përmban spam përmes email ose mënyrave të tjera
 7. Material që përmban ndonjë spyëare, virus, imazh të korruptuar, programe dhe/ose kode të tjera me qëllimin e keq të dizajnuar për të ndaluar, dëmtuar ose kufizuar funksionimin e produktit dhe shërbimeve të dua AG. Për më tepër, materialet e tjera të krijuara për të dëmtuar ose marrë të dhëna të kufizuara për përdorim personal, shkelin termat dhe kushtet tona – dhe do të fshihen.
 8. Materiale dhe publikime që shkelin të drejtat e palëve të treta (përfshirë, pa kufizime, të drejtat intelektuale dhe private)
 9. Në vetvete, publikimi i të cilave, shkel të drejtat e palëve të treta (përfshirë, pa kufizime, të drejta intelektuale dhe private); ose
 10. Materiali i atribuohet një personi tjetër pa pëlqimin e tij/saj

Në përgjithësi, ju do të përdorni gjykimin tuaj kur vendosni të publikoni/postoni materialet tuaja përmes dua AG pasi do të jeni përgjegjës për përmbajtjen/materialet që ju përdorni.

2. A ka ndonjë rregull në lidhje me të dhënat e mia personale për shembull me adresën email?

Ju nuk duhet të ndani asnjë material që ka të bëjë me informacionin tuaj personal/bankar në faqen tuaj të profilit (“Profili”) siç janë adresat e shtëpisë ose kodet postare, numrat e telefonit, adresat e email, URL, kartat e kreditit/debitit ose informacione të tjera bankare. Nëse vendosni të publikoni informacione personale për veten ose të tjerët, ju do të jeni përgjigjës në rast të shkeljes së privatësisë. Ne ju inkurajojmë të jeni të kujdesshëm kur shpërndani të dhënat tuaja personale me palët e treta në internet.

3. Çfarë ndodh me të dhënat e tjetrit, a mund t’i përdor?

Ju mund të përdorni informacionin e shpërndarë nga përdorues të tjerë në produktet dhe shërbimet e dua AG nëse një veprim i tillë është në përputhje me kushtet dhe konditat e përshkruara më lart. Duke u thënë kjo, ju nuk mund të përdorni të dhënat e dikujt tjetër për përdorim komercial, për të dëmtuar, ngacmuar ose për të kryer akte të paligjshme. dua AG ruan të drejtën për të mbyllur llogarinë tuaj, nëse ju keqpërdorni detajet dhe materialet në të.

4. Kush mund ti shohë materialet që unë zgjedh për të publikuar në dua AG?

Kur publikoni materiale në dua AG, ato mund të shihen nga publiku i gjerë. Nëse nuk dëshironi që materiali të shihet nga të tjerët, atëherë mund të përdorni një dosje private. Ne rezervojmë të drejtën (pa asnjë detyrim) pa njoftuar, për të ndryshuar ose hequr, kufizuar ose bllokuar për ju, aksesin në çdo lloj materiali që ju publikoni në dua AG pa mbajtur përgjegjësi. Ne nuk jemi të detyruar të tregojmë çfarëdo që ju publikoni në dua AG, as të kontrollojmë vërtetësinë e materialit tuaj që postoni në dua AG, as të monitorojmë përdorimin tuaj ose të anëtarëve të tjerë që përdorin dua AG.

2. Përfundimi i përdorimit nga ana jonë

Profili im është inaktiv dhe nuk mund të regjistrohem. Çfarë po ndodh? Ndonjëherë përdoruesit nuk i respektojnë kushtet dhe konditat në mënyrë efektive ose ata sillen në një mënyrë të papërshtatshme. Nëse besojmë se ju keni shkelur parimet tona, ne ruajmë të drejtën të çaktivizojmë profilin tuaj në çdo kohë pa ndonjë detyrim ose domosdoshmëri që t'ju njoftojmë paraprakisht dhe as t’ju rimbursojmë për ndonjë shërbim të papërdorur.

 1. Ne, dua AG, kemi të drejtë të pezullojmë ose çaktivizojmë regjistrimin dhe të drejtën tuaj për akses dhe/ose përdorim të produkteve dhe shërbimeve të dua AG.
 2. Ne përdorim teknologji të avancuar për të identifikuar sjelljen e paligjshme dhe kemi të drejtë të bllokojmë ose kufizojmë ndonjë adresë IP specifike.

Në përgjithësi, ne do të përpiqemi (nuk jemi të detyruar) t’ju informojmë nëse aksesi dhe përdorimi i profilit në dua AG është pezulluar ose do të përfundojë.

3. Përfundimi i përdorimit nga ana juaj

Nëse jeni regjistruar dhe keni përdorur shërbimet e dua AG, ju mund ta ndërpresni regjistrimin tuaj në çdo kohë, duke shkuar te kontrolli "Cilësimet" në dua AG dhe zgjidhni "Fshini llogarinë time përgjithmonë". Për arsye të privatësisë, ne do të përfundojmë të gjitha llogaritë e fshira, prandaj, nuk mund të rikuperoni llogarinë tuaj në një kohë të mëvonshme. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi referojuni Politikës së Privatësisë. Në përgjithësi, materiali që keni ngarkuar ose shpërndarë në dua AG nuk do të jetë më i dukshëm pas përfundimit ose anulimit të llogarisë.

Përditësuar për herë të fundit më 19 Tetor 2022.