Martesa ne France- Përshtatja e shqiptarëve me francezet

martesa ne france

Martesa në Francë është një institucion i rëndësishëm social dhe juridik , i cili ka një histori të pasur dhe të gjatë.

Në Francë, martesa konsiderohet si një bashkim juridik midis dy personave, në të cilin pjesëmarrësit japin njëri-tjetrit një premtim të përhershëm të qëndrueshëm në kohë.

Martesa mund të bëhet midis dy personave të njëjtës gjini, të moshave të ndryshme, si dhe midis dy personave të ndryshëm në kulturë dhe origjinë.

Shqiptarët janë një prej komuniteteve më të mëdha të imigrantëve në Francë. Sipas të dhënave të fundit, numri i shqiptarëve në Francë shkon deri në 33,000.

Martesa midis shqiptarëve në Francë është gjithashtu e rëndësishme dhe ndjek traditat dhe zakonet shqiptare.

Shqiptarët që martohen në Francë ndjekin procesin e zakonshëm të martesës shqiptare, por shpesh bëjnë përshtatje në vlerat dhe zakonet e tyre në mënyrë që të përshtaten me shoqërinë franceze.

Martesa ndërmjet shqiptarëve dhe francezëve është gjithashtu një realitet i zakonshëm në Francë dhe përparaqet sfida dhe mundësi të ndryshme për pjesëmarrësit në këto martesa.

Martesa në Francë

Zhvillimi historik i martesës në Francë ka qenë i ndryshueshëm dhe ka ndjekur një rrugëtim të gjatë dhe të ngjarjeve të ndryshme.

Më herët, martesa ishte e rregulluar nga kisha katolike dhe konsiderohej si një institucion shumë i rëndësishëm për të mbrojtur pasurinë dhe trashëgiminë. Në shekullin e 19-të, martesa fillon të regjistrohet në një zyrë shtetërore dhe njihet si një bashkim civil midis dy personave.

Sot, rregullat ligjore për martesën në Francë janë të qarta dhe të rrepta. Para se të martohen, çiftet duhet të aplikojnë në një zyrë regjistrimi të martesave, të bëjnë një deklaratë të përbashkët dhe të kërkojnë një certifikatë martese.

Martesa civile është e detyrueshme në Francë dhe çiftet që dëshirojnë të martohen në kishë duhet të kryejnë edhe një martesë civile.

Rëndësia sociokulturore e martesës në Francë është e lartë dhe konsiderohet si një ngjarje e rëndësishme në jetën e njerëzve.

Martesa është shpesh e shoqëruar me festime dhe ceremoni të ndryshme, ku miqtë dhe familja festojnë këtë ngjarje të rëndësishme.

Kjo ngjarje shoqërohet me një sërë traditash dhe zakonesh, siç është shprehja “po” nga çifti, shpërndarja e bukës dhe kripës dhe ceremonitë e takimit me miqtë dhe familjen.

Në përgjithësi, martesa në Francë është një institucion i rëndësishëm social dhe juridik, që është e rregulluar nga ligji dhe ndjek traditat dhe zakonet e shoqërisë franceze.

Shqiptarët në Francë

Historiku i emigrimit të shqiptarëve në Francë fillon në fillim të viteve ’60, kur shumë shqiptarë u larguan nga Shqipëria dhe vendosën në Francë për të ndryshuar jetën e tyre.

Emigracioni vazhdoi në vite dhe kulminoi në vitet ’90, kur Shqipëria u kthye në një vend të rëndësishëm tranzit për emigrantët nga Lindja e Mesme dhe Ballkani.

Sot, komuniteti shqiptar në Francë është i rëndësishëm dhe përbëhet kryesisht nga njerëz që kanë ardhur në Francë për të punuar dhe për të ndërtuar një jetë më të mirë për veten dhe familjen e tyre.

Komuniteti shqiptar në Francë është i përhapur në të gjithë territorin francez, me qendra të rëndësishme në Paris dhe në rajonet e tjera me numër të madh të shqiptarëve.

Të dhënat demografike tregojnë se numri i shqiptarëve në Francë është rritur me kalimin e kohës. Në vitin 2015, numri i shqiptarëve në Francë ishte rreth 13,000, ndërsa në vitin 2019, ky numër ishte rreth 33,000.

Kjo rritje në numër tregon një trend pozitiv të integrimit të shqiptarëve në shoqërinë franceze dhe një rritje në interesin për të jetuar dhe punuar në Francë.

Komuniteti shqiptar në Francë ka ndikuar në mënyrë pozitive në ekonominë dhe kulturën franceze, duke kontribuar në një sërë fushash, si puna në fabrika dhe ndërtimi, dhe duke mbajtur traditat e tyre kulturore dhe gjuhën shqipe.

Martesa e shqiptarëve në Francë

Traditat martesore shqiptare janë të ndryshme nga ato në Francë dhe për të martuar në Francë, shqiptarët duhet të përshtaten me rregullat e vendit dhe kulturën e tyre.

Në shumicën e rasteve, shqiptarët që martohen në Francë mbajnë traditat e tyre të trashëguara nga prindërit e tyre dhe i përshtaten rregullave të vendit, duke bërë një bashkim të dy kulturave.

Një sfidë e mundshme për shqiptarët që martohen në Francë është gjuha dhe kultura e ndryshme.

Shqiptarët që nuk flasin frëngjisht mund të kenë vështirësi në kuptimin e procedurave ligjore dhe në bisedat me autoritetet e vendit.

Gjithashtu, disa tradita martesore shqiptare, si marrja e dores se nuses dhe bakshishet, mund të jetë e vështirë për t’u kuptuar nga autoritetet franceze.

Megjithatë, ka edhe shumë mundësi për shqiptarët në martesat e tyre në Francë.

Martesat ndërkulturore mund të ndihmojnë në rritjen e diversitetit kulturor dhe të shpërndarjes së vlerave të ndryshme kulturore.

Gjithashtu, martesat ndërkulturore mund të ndihmojnë në zhvillimin e një kulture të re të komunikimit dhe respektit të ndërsjellë midis njerëzve.

Në përgjithësi, martesa midis shqiptarëve dhe francezëve është një sfidë e madhe, por edhe një mundësi e shkëlqyeshme për t’u njohur me një kulturë të re dhe për të përshtatur traditat dhe zakonet e tyre në një mjedis të ri.

Konkluzion

Ndërsa martesa në Francë është e rregulluar nga ligjet dhe ka një rëndësi të veçantë në kulturën franceze, shqiptarët kanë arritur të përshtaten me këto rregulla dhe tradita, duke u integruar në shoqërinë franceze dhe duke mbajtur gjallë traditat e tyre kulturore.

Për sa i përket perspektivave të mundshme në të ardhmen, ne besojmë se komuniteti shqiptar në Francë do të vazhdojë të rritet dhe të kontribuojë në kulturën dhe ekonominë franceze.

Në të ardhmen, mund të shohim një  integrim midis këtyre dy kulturave dhe një rritje të bashkëpunimit midis tyre.

Valbona

Valbona

Më shumë artikuj: