Partneri ideal – 5 karakteristikat

partneri ideal

partneri ideal – të gjithë jemi një kërkim të një të tillë . Në anën tjetër edhe duam të jemi një partner ideal për dikë tjetër, për personin tonë të zemrës. Megjithatë cilat janë sipas jush cilësitë apo karakteristikat e një partneri ideal?

Më poshtë në po rendisim pesë karakteristika që sipas nesh, e bëjnë një partner të përshtatshëm, të dashur dhe ideal. Vlen të thuhet se këto karakteristika nuk vlejnë vetëm për lidhje romantike por për të gjitha marrëdhëniet njerëzore në përgjithësi.

Maturia – karakteristikë e një partneri ideal

Po nisim me këtë karakteristikë sepse kjo është një nga ato që e definojnë një njeri. Për të qenë në një lidhje të suksesshme dhe stabile partnerët duhet të kenë maturi. Kjo nuk ka të bëjë vetëm më moshën por më shumë më pjekurinë emocionale.

Kur njerëzit piqen emocionalisht ata arrijnë në një fazë te jetës kur e dinë se çfarë duan dhe janë të pa ndikuar negativisht nga përvojat e të kaluarës. Një partner ideal është një partner me maturi të lartë. Që nuk lëkundet lehtë dhe që nuk ndikohet vend e e pa vend.

Sinqeriteti & Integriteti

Partneri ideal e kupton rëndësinë e ndershmërisë në një marrëdhënie. Ndershmëria ndërton besimin midis njerëzve. Pandershmëria e huton personin tjetër. Asgjë nuk ka një ndikim më shkatërrues në një marrëdhënie romantike midis dy personave sesa pandershmëria dhe mashtrimi.

Partneri ideal përpiqet të jetojë një jetë me integritet në mënyrë që të mos ketë mospërputhje midis fjalëve dhe veprimeve. Kjo vlen për të gjitha nivelet e komunikimit, si verbal ashtu edhe joverbal. Të jesh i hapur dhe i sinqertë në marrëdhënie do të thotë të njohësh vërtet veten dhe qëllimet tua!

Respekti & Pavarësia

Partnerët ideal vlerësojnë interesat e njëri-tjetrit, edhe kur janë të ndarë nga interesat e tyre. Ata janë përkrahës ndaj qëllimeve të përgjithshme të njëri-tjetrit në jetë. Ata janë të ndjeshëm ndaj dëshirave, ëndrrave dhe ndjenjave të tjetrit dhe i vendosin ato mbi një bazë të barabartë me ato të tyre. Partnerët idealë trajtojnë njëri-tjetrin me respekt dhe ndjeshmëri. Ata nuk përpiqen të kontrollojnë njëri-tjetrin me sjellje kërcënuese ose manipuluese. Ata respektojnë kufijtë e veçantë personal të partnerit të tyre, ndërsa në të njëjtën kohë qëndrojnë afër fizikisht dhe emocionalisht.

Empatia, një tjetër karakteristikë e një partneri ideal

Partneri ideal e percepton partneri/en e vetë në të gjitha nivelet, intelektual dhe emocionale. Ky person është në gjendje të kuptojë me ndjeshmëri partnerin e tij ose të saj. Kur dy njerëz në një çift e kuptojnë njëri-tjetrin, ata bëhen të vetëdijshëm për të përbashkëtat që ekzistojnë midis tyre dhe gjithashtu njohin dhe vlerësojnë ndryshimet.

Kur të dy partnerët janë empatikë, domethënë, të aftë për të komunikuar me ndjenjën dhe me respektin për dëshirat, qëndrimet dhe vlerat e tjetrit, secili partner ndihet i kuptuar dhe i vërtetuar. Zhvillimi i aftësisë sonë për të qenë empatik na ndihmon të kuptojmë dhe të pajtohemi me partnerin tonë.

Sensi i humorit

Partneri ideal ka një sens humori! Një sens humori mund të jetë shpëtues i jetës në një marrëdhënie. Aftësia për të qeshur me vetveten dhe me materialet e ndjeshme të jetës lejon që një person të ruajë një perspektivë të duhur kur merret me çështje të ndjeshme që lindin brenda marrëdhënies. Çiftet që janë lozonjarë dhe ngacmojnë shpesh shpërdorojnë situatat e paqëndrueshme me humorin e tyre. Një sens i mirë i humorit patjetër lehtëson momentet e tensionuara në një marrëdhënie. Të qenit në gjendje të qeshim me veten e bën jetën shumë më të lehtë. Plus, është një nga gëzimet më të mëdha të jetës të jesh në gjendje të qeshësh me dikë afër teje.

Flogerta

Flogerta

Më shumë artikuj: