Udhëzimet e Komunitetit

Mirë se vini në dua.com!

Për të siguruar një përvojë të sigurt, gjithëpërfshirëse dhe të këndshme për të gjithë përdoruesit tanë, ne kemi krijuar këto Udhëzime Komuniteti për të përshkruar standardet e sjelljes që presim nga çdo anëtar.

Qëllimi ynë në dua.com është të ofrojmë një platformë ku njerëzit mund të lidhen, të ndërtojnë marrëdhënie dhe të eksplorojnë ndeshjet e mundshme në një mënyrë të respektueshme dhe të vëmendshme.

Ne besojmë se duke ndjekur këto udhëzime, ne mund të krijojmë një mjedis mbështetës dhe mikpritës që inkurajon ndërveprime pozitive dhe zvogëlon gjasat e çdo përvoje të dëmshme.

Përveç këtyre udhëzimeve, ne rekomandojmë shumë rishikimin e Kushteve të Shërbimit dhe Politikës së Privatësisë, pasi ato ofrojnë një kuptim gjithëpërfshirës të të drejtave dhe përgjegjësive tuaja si përdorues i dua.com.

Ne e vlerësojmë angazhimin tuaj për të krijuar një komunitet të respektueshëm dhe të këndshëm dhe presim me padurim t’ju ofrojmë një platformë ku mund të filloni lidhje domethënëse ndërsa ndiheni të sigurt dhe të mbështetur.

Rregullat e dua.com

Rregullat kryesore për aplikacionin e takimeve dua.com:

  1. Respekt dhe konsideratë: Trajtoni të gjithë anëtarët me respekt, mirësi dhe konsideratë. Angazhohuni në biseda dhe ndërveprime që janë të sjellshme dhe pa ngacmime, diskriminime ose gjuhë fyese. Mos harroni se pas çdo profili është një person i vërtetë që kërkon lidhje.
  2. Autenticiteti dhe ndershmëria: Jepni informacion të saktë dhe të vërtetë për veten tuaj, duke përfshirë të dhënat tuaja personale, interesat dhe qëllimet. Mos e keqinterpretoni veten ose mos përdorni fotografi mashtruese të profilit. Ndershmëria është themeli për ndërtimin e lidhjeve të vërteta.
  3. Pëlqimi dhe kufijtë: Merrni pëlqimin e qartë përpara se të angazhoheni në çdo formë komunikimi ose aktivitetesh që mund të konsiderohen intime ose personale. Respektoni kufijtë e vendosur nga anëtarët e tjerë dhe komunikoni qartë kufijtë tuaj. Mos harroni se pëlqimi mund të tërhiqet në çdo kohë.
  4. Privatësia dhe konfidencialiteti: Respektoni privatësinë dhe konfidencialitetin e të tjerëve. Mos ndani informacione personale ose të ndjeshme për përdoruesit e tjerë pa pëlqimin e tyre. Në mënyrë të ngjashme, mbroni privatësinë tuaj duke qenë të kujdesshëm në lidhje me ndarjen e të dhënave personale në bisedat publike.
  5. Asnjë ngacmim ose gjuhë urrejtjeje: Ngacmimi, ndjekja ose çdo formë e sjelljes abuzive nuk do të tolerohet. Përmbahuni nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes, përfshirja në bullizëm ose bërja e komenteve nënçmuese bazuar në racën, përkatësinë etnike, fenë, gjininë, orientimin seksual ose ndonjë karakteristikë tjetër të mbrojtur.
  6. Nuk ka përmbajtje fyese: Mos postoni ose shpërndani asnjë përmbajtje që është e qartë, sugjeruese seksuale ose fyese në natyrë. Kjo përfshin fotografi të qarta, lakuriqësi ose gjuhë eksplicite seksuale. Mbani një mjedis të respektueshëm dhe miqësor ndaj familjes në aplikacion.
  7. Raportimi dhe Bllokimi: Nëse hasni ndonjë sjellje që shkel udhëzimet tona, raportojeni menjëherë te ekipi ynë mbështetës. Për më tepër, përdorni veçoritë e bllokimit ose të heshtjes për të menaxhuar ndërveprimet tuaja me përdoruesit e tjerë. Ne ju inkurajojmë të krijoni një mjedis të sigurt dhe pozitiv duke raportuar në mënyrë aktive çdo shkelje.
  8. Asnjë Kërkesë ose Spam: Mos e përdorni dua.com për qëllime komerciale, reklama ose thirrje të çfarëdo lloji. Përmbahuni nga dërgimi i mesazheve të padëshiruara ose promovimi i produkteve ose shërbimeve të jashtme. Platforma jonë është krijuar për lidhje domethënëse, jo për vetëpromovim apo aktivitete biznesi.
  9. Asnjë imitim ose profile të rreme: Mos krijoni llogari që imitojnë të tjerët ose përdorin profile të rreme. Mbani një prani të vërtetë dhe të sinqertë në aplikacion. Nëse hasni ndonjë llogari të dyshimtë ose të rreme, raportojini ato te ekipi ynë i mbështetjes.
  10. Pajtueshmëria me politikat e aplikacionit: Njihuni dhe respektoni të gjitha politikat, kushtet dhe udhëzimet e përcaktuara nga dua.com. Mosrespektimi mund të rezultojë në pezullimin e përkohshëm ose të përhershëm të llogarisë suaj.

Duke ndjekur këto rregulla kryesore, ju kontribuoni në krijimin e një mjedisi të sigurt, të respektueshëm dhe të këndshëm për të gjithë anëtarët e komunitetit dua.com. Mos harroni, aplikacionet e takimeve janë më të suksesshme kur të gjithë respektojnë njëri-tjetrin dhe i qasen ndërveprimeve me ndjeshmëri dhe integritet.

Duke raportuar në dua.com

Në dua.com, ne e marrim seriozisht sigurinë dhe mirëqenien e komunitetit tonë.

Nëse hasni ndonjë sjellje që shkel udhëzimet tona ose ju bën të ndiheni të pakëndshëm, ju inkurajojmë fuqimisht ta raportoni atë te ekipi ynë i mbështetjes.

Raportimi i dikujt është një hap jetik në ruajtjen e një mjedisi të respektueshëm dhe të sigurt për të gjithë përdoruesit tanë.

Ekipi ynë i përkushtuar heton tërësisht çdo raport për të siguruar që është ndërmarrë veprimet e duhura.

Duke raportuar çdo rast ngacmimi, përmbajtje fyese ose aktivitet të dyshimtë, ju luani një rol vendimtar për të na ndihmuar të ruajmë integritetin e platformës sonë dhe të mbrojmë komunitetin.

Ne jemi të përkushtuar që të adresojmë menjëherë shqetësimet tuaja dhe të marrim masat e duhura për të siguruar një përvojë pozitive dhe të këndshme për të gjithë anëtarët e komunitetit dua.com.

Ndikimi

Në dua.com, ne po revolucionarizojmë takimet në internet duke nxitur lidhje të vërteta, duke promovuar respektin dhe duke fuqizuar individët.

Nëpërmjet angazhimit tonë për sigurinë, gjithëpërfshirjen dhe kënaqësinë e përdoruesit, ne synojmë të krijojmë një ndikim pozitiv dhe kuptimplotë në mënyrën se si njerëzit e gjejnë dashurinë.

Bashkohuni me ne në misionin tonë për të krijuar një përvojë transformuese takimesh që feston diversitetin, thyen barrierat dhe bashkon njerëz nga të gjitha sferat e jetës.